Teoretycznana analiza pierścieniowej liczby

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoretycznana analiza pierścieniowej liczby - strona 1 Teoretycznana analiza pierścieniowej liczby - strona 2 Teoretycznana analiza pierścieniowej liczby - strona 3

Fragment notatki:

TEORETYCZNA ANALIZA PIERŚNICOWEJ LICZBY KSZTAŁTU: Objętość regularnych brył obrotowych o równaniu tworzącej y 2 = px r :
Dzielenie objętości bryły przez objętość walca porównawczego daje pierśnicową l. kształtu:
Ponieważ:
wzór przyjmuje postać:
Analiza wzoru na podstawie badań Głąbińskiego:
pierśnicowa liczba kształtu dla brył reg. zależy od wykładnika kształtu i wysokości.
taki sam wykładnik, różna wysokość - różna l. kształtu (mniejsza dla brył wyższych).
stała h (większa od 6,5 m), r rośnie w przedziale (0-3,5) - maleje l. kształtu.
stała h (w przedziale 2,1-6,5 m), r jak wyżej - l. k. najpierw maleje potem rośnie.
stała h (w przedziale 1,3-2,1 m), r jak wyżej - l. k. rośnie
Zmienność pierśnicowej liczby kształtu i jej zależność od niektórych cech drzewa
Zmienność p. l. k. dość duża (współczynnik zmienności dla d-stanów sosnowych 6-9 %).
Pierśnicowa liczba kształtu zależy od:
pierśnicy - na ogół drzewa grubsze mają mniejszą p. l. k. W d-stanach średnich i starszych klas wieku związek słaby lub nieistotny, silniejszy w młodnikach sosnowych i d-stanach świerkowych i jodłowych.
pierśnicy (słabiej niż od pierśnicy) - na ogół drzewa wyższe mają mniejszą p. l. k. W d-stanach średnich i starszych klas wieku związek nieistotny, silniejszy w młodnikach sosnowych i d-stanach świerkowych i jodłowych.
% grubości kory na pierśnicy - w d-stanach sosnowych związek średniej mocy, słabszy dla gatunków o cienkiej korze (buk, świerk, jodła): większy procent - mniejsza p. l. k.
ilorazu q 2 ( ) - większy iloraz - większa p. l. k. (silny związek).
ZASTOSOWANIE PIERŚNICOWEJ LICZBY KSZTAŁTU Podstawa opracowania systemu pomiaru lasu w praktyce i doświadczalnictwie:
miąższości drzewa i d-stanu, przyrostu miąższości drzewa i d-stanu.
pełności strzały (r można określić gdy oprócz f dane również h). Przydatność p. l. k. do tego celu w d-stanach młodszych i starszych klas wieku mniejsza.
WŁAŚCIWA LICZBA KSZTAŁTU Teoretyczna analiza właściwej liczby kształtu
WŁAŚCIWA LICZBA KSZTAŁTU - stosunek miąższości drzewa do objętości walca, którego wysokość jest równa wysokości drzewa a pole podstawy polu przekroju drzewa na wysokości h/n:
n - dowolna liczba większa od jedności (najczęściej 10).
Dla regularnych brył obrotowych o równaniu tworzącej y 2 = px r wzór na w. l. k. ma postać:
Analiza wzoru:
właściwa liczba kształtu dla brył reg. zależy od wykładnika kształtu i n. dla brył o takim samym r w. l. k. maleje ze wzrostem n.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz