Absolutna liczba kształtu, wysokość kształtu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 686
Wyświetleń: 3591
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Absolutna liczba kształtu, wysokość kształtu - strona 1 Absolutna liczba kształtu, wysokość kształtu - strona 2

Fragment notatki:

ABSOLUTNA LICZBA KSZTAŁTU ABSOLUTNA LICZBA KSZTAŁTU - stosunek miąższości drzewa do objętości walca o wysokości równej wysokości drzewa i o przekroju równym przekrojowi podstawy drzewa:
A. l. k. stanowi granicę, do której dąży w. l. k., gdy n dąży do nieskończoności.
Dla regularnych brył obrotowych o równaniu tworzącej y 2 = px r wzór na a. l. k. ma postać:
l. k. to teoretycznie miernik pełności (korelacja dodatnia z r) jednak praktycznie nieprzydatna - duża rozbieżności tworzącej bryły równoważnej z krzywą morfologiczną przy podstawie. Z tych samych powodów nieprzydatna do określania miąższości drzewa stojącego.
WYSOKOŚĆ KSZTAŁTU Wysokość kształtu - iloczyn wysokości drzewa i pierśnicowej liczby kształtu (wysokość walca o średnicy równej pierśnicy drzewa i objętości takiej jak miąższość drzewa):
W. k. służy do określania miąższości drzewa i d-stanu (tablice wysokości kształtu).
Określanie miąższości drzewa stojącego Wzory dendrometryczne nieprzydatne - trudno przeprowadzić pomiar.
OKREŚLANIE MIĄŻSZOŚCI DRZEWA STOJĄCEGO TABLICAMI LICZB KSZTAŁTU I WYSOKOŚCI KSZTAŁTU Miąższość drzewa można określić wzorem:
Występującą we wzorze f 1,3 odczytuje się z tablic liczb kształtu; dla gatunku i wysokości (proste ale mało dokładne tablice Krzysika i Ochrymowicza) lub gatunku pierśnicy i wysokości (t. Grundnera-Schwappacha czy t. Radwańskiego dla sosny do 80 lat i starszych). W najdokładniejszych tablicach brany jest pod uwagę iloraz q 2 lecz nie mają one praktycznego zastosowania - trudności w pomiarach (t. Schiffla). Dokładność tablic zależy od liczby cech wziętych pod uwagę oraz stopnia ich powiązania z pierśnicową liczbą kształtu, doboru ilości i jakości materiału empirycznego wziętego do budowy tablic, jak również sposób ich budowy.
OKREŚLANIE MIĄŻSZOŚCI DRZEWA STOJĄCEGO TABLICAMI MIĄŻSZOŚCI Dla poszcz. gat. na podstawie pierśnicy i wysokości (sosna dodatkowo do 80 lat i dla starszej)
Tabl. Grundnera, Schwappacha, t. Czuraja, Radwańskiego, Strzemeskiego, t. Radwańskiego.
BŁĄD TABLIC - wynika z rozbieżności między liczbami kształtu użytymi do obliczenia miąższości tablicowych z rzeczywistymi l. ksz. badanych drzew. O dokładności decydują te same czynniki co przy tablicach liczb kształtu (patrz 8 linijek wyżej). Dokł. nie jest duża (nawet pow. 100 % dla młodych drzew - lepsza dla d-stanów; błędy dla drzew redukują się).
Jeżeli wynik ma być dokładny może zachodzić konieczność wykonania podwójnej interpolacji - ze względu na pierśnicę i wysokość:
Przykład dla d = 38,5 cm i h = 23,5 m.
V 38,23 = 1,13 V 38,24 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz