Dokładność teoretyczna - pojęcie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dokładność teoretyczna - pojęcie - strona 1

Fragment notatki:

CO TO JEST DOKŁADNOŚĆ TEORETYCZNA WZORÓW I W JAKO SPOSÓB PRZEPROWADZA SIĘ BADANIE DOKŁADNOŚCI TEORETYCZNEJ. Teoretyczną ocenę dokład-ności wzorów dendrometrycznych przeprowadza się na bryłach regularnych o równaniu tworzącej y 2 =px r .
a. Teoretyczna dokładność wzoru środkowego przekroju. Określam błąd absolutny miąższości dla wzoru środkowego przekroju, a następnie błąd % wtórny . Błąd procentowy wtórny wzoru środkowego przekroju zależy tylko od wykładnika kształtu. Wzór środkowego przekroju jest: - dla walca i paraboloidy bezbłędny; Dla stożka daje błąd -25%; dla neiloidy daje błąd -50%. Wykładnik kształtu bryły decyduje o znaku i wielkości błędu. Stosunek średnicy górnej do dolnej decyduje natomiast tylko o wielkości błędu. Dla brył o takich samych wykładnikach kształtu błąd wzoru środkowego przekroju jest tym mniejszy, im większa jest wartość stosunków średnicy górnej do dolnej bryły. b. Teoretyczna dokładność wzoru Hossfelda. Dokładność wzoru Hossfelda zależy od wykładnika kształtu. Dla brył o wykładniku kształtu zawartym w granicach 12, błędy ujemne, jest bezbłędny dla paraboloidy i stożka, a także dla walca. Dla brył ściętych dokładność zależy również od stosunku średnicy górnej do dolnej, dokładność będzie większa, im większa będzie wartość stosunku średnicy górnej do dolnej.
c. Teoretyczna dokładność wzoru Smalia na. Po określeniu błędu procentowego wtórnego i obliczeniu, stwierdzam, że wzór Smaliana jest bezbłędny dla walca, oraz dla paraboloidy. Dla brył o wykładniku kształtu 01 błędy dodatnie. Dla brył ściętych i tym samym wyk. kszt. Dokładność jest większa im większy jest stosunek średnicy górnej do dolnej.
BARTNICTWO 2001
Strona 1 z 2
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz