Cechy kształtu podłużnego strzały

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy kształtu podłużnego strzały - strona 1

Fragment notatki:

CECHY KSZTAŁTU PODŁUŻNEGO STRZAŁY. PEŁNOŚĆ STRZAŁY Weźmy bryły o takim samym polu podstawy i takiej samej długości, a różniące się wykładnikiem kształtu. Zauważmy, że bryły różnią się objętością: objętość stożka jest większa od objętości neiloidy, objętość praboloidy jest większa od objętości stożka, a objętość walca większa od objętości paraboloidy. Objętość brył rośnie ze spadkiem wartości wykładnika kształtu.
Pełność bryły jest to cecha bryły, której miernikiem jest wykładnik kształtu. Największą pełnością cechują się walec, dla którego wykładnik kształtu jest równy zero. Ze wzrostem wykładnika kształtu bryły maleje ich pełność. ZBIEŻYSTOŚĆ STRZAŁY Zbieżystość jest cechą kształtu bryły, której miernikiem jest różnica dwóch grubości z różnych miejsc bryły wyrażona w centymetrach, podzielona przez odległość między tymi miejscami, wyrażona w metrach.
Im większy jest parametr kształtu stożka, tym większy jest jego zbieżystość. Dla stożka o określony parametrze kształtu, zbieżystość jest jednakowa dla każdego odcinka bryły. Dla brył, których tworząca jest linią krzywą, zbieżystość zależy nie tylko od parametru i wykładnika kształtu, ale również od położenia odcinka na bryle. Dla brył o takim samym parametrze kształtu, których wykładnik kształtu zawarty jest w granicach 0*r*2,najmniejszą zbieżystością cechują się sekcja leżąca u podstawy bryły. Zbieżystość sekcji będzie rosła, gdy jej odległość od wierzchołka będzie malała. Bryły o takim samym parametrze kształtu, dla których wykładnik kształtu r*2, mają największą zbieżystość dla odcinków leżących u podstawy. Zbieżystość sekcji będzie malała e spadkiem odległości sekcji od wierzchołka bryły. Pełność i zbieżystość to dwie różne cechy kształtu. Bryły mogą się cechować taką samą pełnością, a ich zbieżystość może być różna. SMUKŁOŚĆ STRZAŁY Smukłość jest to stosunek długości bryły wyrażonej w metrach do grubości wyrażonej w centymetrach. Najczęściej do określania smukłości przyjmuje się grubość bryły w odległości 1,3 m. licząc od jej podstawy. W przypadku strzały grubość tę nazywamy pierśnicą. Smukłość bryły o długości l i pierśnicy d 1,3 jest równa:
Dla brył regularnych:
Stąd: Bryły o tej samej długości i tum samym parametrze kształtu będą miały tym większą smukłość, im większa będzie ich pełność.
BARTNICTWO 2001
Strona 1 z 2
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz