Politechnika Warszawska - strona 189

Bariery ochronne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 623

Bariery ochronne Bariery ochronne spełniają dwie podstawowe funkcje: - zabezpieczają pojazdy przed spadnięciem obiektu, - zabezpieczają pojazdy przed spadnięciem obiektu i dodatkowo chronią pieszych przed najechaniem przez pojazdy. Dodatkowo, w przypadku dróg dwujezdniowych barieiy ochronne mogą...

Beton - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1148

Beton W przypadku obiektów mostowych projektant nie może poprzestać tylko na przyję­ciu klasy betonu. Musi określić dodatkowe cechy fizyczne i mechaniczne, a także materiałowo-strukturalne. A zatem z tego punktu widzenia betony stosowane do budowy mostów można zakwalifikować do betonów wysoko warto...

Budowa mostów kratowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 938

Budowa mostów kratowych Budowa mostów kratowych o przęsłach wołnopodpartych z reguły polega na łączeniu elementów z wytwórni: - na rusztowaniach i pomostach roboczych (rys. 6.23 a), - na rusztowaniach i pomostach roboczych i nasunięciu poprzecznym przęsła w położenie docelowe (rys. 6.236), - na ...

Budowa przęsła z betonu in situ - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1085

Budowa przęsła z betonu in situ Budowę przęsła mostu z betonu in situ rozpoczyna się od wykonania stacjonar­nych rusztowań i deskowań, czyli formy opartej na tymczasowej konstrukcji nośnej posadowionej na gruncie (rys. 6.10). Po wykonaniu robót zbrojarskich formę wypeł­nia się mieszanką betonową. P...

Budowa przęseł belkowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1043

Budowa przęseł belkowych Budową przęseł belkowych bądź ramowych rozpoczyna się od wykonania tzw. segmentu startowego na rusztowaniach stacjonarnych, następnie, po zamontowaniu na nich wózków ...

Budowa przęseł mostów metalowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 938

Budowa przęseł mostów metalowych Przęsła mostów metalowych wykonuje się przynajmniej w dwóch etapach po­legających na: - wykonaniu elementów konstrukcji stalowej w wytwórni (pierwszy etap), - scalaniu na budowie albo w docelowym położeniu lub w ...

Ciężar stały - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 658

Ciężar stały Na ciężar stały konstrukcji składa się ciężar własny konstrukcji oraz ciężar tzw. wyposażenia (nawierzchni, barier, balustrad, urządzeń dylatacyjnych, słupów oświe­tleniowych itp.). Do ciężarów stałych zalicza się również ciężar ur...

Dźwigary główne obciążenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1204

Dźwigary główne Zasadniczym obciążeniem dźwigarów głównych są ciężary stałe pochodzące przede wszystkim od ciężaru własnego, ciężaru pomostu i ciężaru wyposażenia (izolacji, nawierzchni, urządzeń bezpieczeństwa ruchu itp.) oraz obciążenia zmienne, zależne od rodzaju ruchu na który obiekt jest przew...

Dane o charakterze cieku i dane hydrologiczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

Dane o charakterze cieku i dane hydrologiczne W przypadku obiektu nad ciekami, obliczenie niezbędnego światła mostu, a także ustalenie oddziaływania cieku na obiekt, musi poprzedzać wiele wstępnych badań i analiz, których celem jest ustalenie informacji na temat: - geometrii przekroju poprzecznego...

Dokumentacja badań geotechnicznych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Dokumentacja badań geotechnicznych Dokumentacja badań geotechnicznych jest znacznie uproszczona w stosunku do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Składa się również z części opisowej i rysunkowej [16]: Cześć opisowa powinna zawierać następujące elementy: - informacje ogólne: inwestor, projek...