Politechnika Warszawska - strona 188

Zastrzyki - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1449

Zastrzyki Metoda ta polega na wtłaczaniu w podłoże odpowiednich cieczy (iniektu), zmieniają­cych po pewnym czasie swoje właściwości i uszczelniających podłoże. W piaskacB i żwirach wtłaczanie odbywa się za pomocą rurek stalowych o średnicy 38-50 mm odpowiednio perforowanych na końcu (rys. 12.7a), w...

Zawartość dokumentacji geotechnicznej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Zawartość dokumentacji geotechnicznej Wyniki badań polowych (wierceń, sondowań, próbnych obciążeń i innych) oraz labo­ratoryjnych przedstawia się w postaci dokumentacji geotechnicznej. W dokumentacji z badań podłoża powinno przedstawić się budowę geologiczną podłoża, warunki geotech­niczne poszczeg...

Zbrojenie gruntów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3325

Zbrojenie gruntów Zbrojenie gruntów jest jednym z najnowszych sposobów wzmacniania gruntów; metoda polega na umieszczeniu w gruncie wkładek o dużej wytrzymałości na rozciąganie. Zbrojenie gruntów zostało zapoczątkowane na pocz...

Zbrojenie gruntu gwoździowaniem - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1092

Zbrojenie gruntu gwoździowaniem. Metodą zbrojenia gruntu zbliżoną do klasycznej, wg Vidala, jest gwoździowanie. Tą nazwą okre­ślono rozwiązanie polegające na wprowadzeniu, np. na skarpę wy­kopu, prętów stalowych, tzw. gwoź­dzi o średnicy 16-60 mm i dłu­gości ok. 4—10 m. Instaluje się je w rozstawach...

Zbrojenie gruntu zużytymi oponami - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973

Zbrojenie gruntu zużytymi oponami. Metoda ta nazywa się Pneusol i ma zastosowanie w budowie konstrukcji oporowych. Ze zużytych opon można budować ściany oporowe w postaci kaszyc, można formować ściany czołowe nasypu, zakotwione także oponami oraz m...

Łożyska - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2331

Łożyska Łożyska pełnią dwie zasadnicze funkcje: - przekazują obciążenie z przęsła na podpory, - umożliwiają swobodę przemieszczeń konstrukcji. W zależności od możliwej swobody przemieszczeń łożyska dzieli się na: - przegubowo-nieprzesuwne (stałe) - umożliwiające obroty konstrukcji, ale unie­moż...

Światła mostów i przepustów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3745

Światła mostów i przepustów Uwagi wstępne Celem obliczeń światła mostu jest określenie poziomego wymiaru niezabudowane­go cieku gwarantującego bezpieczny, tj. nie stwarzający zagrożenia dla obiektu oraz przyległego terenu, przepływ miarodajnej wielkiej wody. W przypadku przepustu pojęcie to rozsze...

Badania podłoża gruntowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 980

Badania podłoża gruntowego Przed przystąpieniem do wykonywania projektu obiektu inżynierskiego zachodzi ko­nieczność wykonania badań geotechnicznych podłoża. W ograniczonym zakresie wy­konuje się je na etapie opracowywania projektu koncepcyjnego, natomiast w pełnym zakresie przy realizacji projektu...

Balustrady - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1113

Balustrady Obiekty inżynierskie powinny być wyposażone w balustrady zabezpieczające przed upadkiem osób, jeśli odległość powierzchni, po których odbywa się mch pieszych, obsługi lub rowerów, od poziomu terenu lub dna cieku jest większa od'0,5 m. Wyso­kość balustrady przy