Politechnika Warszawska - strona 190

Dokumentacja geologiczno-inżynierska - wykład - część tekstowa i grafi...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 427

Dokumentacja geologiczno inżynierska Dokumentacja geologiczno inżynierska (pełna) składa się z części tekstowej i graficznej. Cześć tekstowa powinna zawierać [16]: - informacje ogólne obejmujące nazwę organu zatwierdzającego projekt, numer i datę decyzji, - dane z zatwierdzonego projektu prac, a ...

Drewno i stopy aluminium - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

Drewno i stopy aluminium Drewno Drewno oprócz takich zalet jak dostępność, mała gęstość czy łatwość obróbki ma jednak wiele wad, szczególnie niekorzystne są: - mała trwałość (podatność na korozję biologiczną) w zmiennych warunkach at­mosferycznych, - zmienność właściwości mechanicznych wywołana ...

Elementy mostu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1057

Elementy mostu Oświetlenie Oświetlenie obiektów powinno być dostosowane do rodzaju oświetlenia na dojeź­dzie lub dojściu do obiektu. Urządzenia oświetlenia można mocować do elementów konstrukcji, balustrad lub do masztów latarń. Urządzenia ośw...

Elementy składowe modelowania i zasady tworzenia modeli - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 441

Elementy składowe modelowania i zasady tworzenia modeli Wprowadzenie Modelowanie polega na uproszczonym odwzorowywaniu rzeczywistego elementu lub fragmentu naszego otoczenia. Przed przystąpieniem do wyznaczania sił wewnętrz­nych zachodzi zawsze konieczność opracowania modelu obliczeniowego konstru...

Elementy składowe obiektów mostowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2884

Elementy składowe obiektów mostowych 2 Rozpiętość przęsła w świetle (światło poziome przęsła) - rozpiętość mierzo­na wzdłuż osi przęsła pomiędzy dworna miarodajnymi punktami podpór; punkty te mogą być wyznaczone np. przez wielką miarodajną wodę (światło mostów nad cie­kami) czy pomiędzy najdalej wy...

Elementy składowe obiektów mostowych - wykład - Przepust

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 637
Wyświetleń: 4830

Elementy składowe obiektów mostowych Podstawowe definicje Obiekt mostowy - budowla komunikacyjna, której zadaniem jest przeprowadzenie trasy komunikacyjnej nad przeszkodą lub zastąpienie nasypu. W ujęciu potocznym każda taka konstrukcja nosi nazwę mostu. Most - obiekt inżynierski służący do prz...

Filary obciążenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1463

Filary obciążenia Należy wyróżnić dwa rodzaje: - filary rzeczne (w korytach cieków) lub usytuowane na terenach okresowo zale­wanych wodą, - wiadukty lub estakady, a więc znajdujące się poza ciekami. Obciążenia działające w każdym z wymienionych...

Filary - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1946

Filary Ze wzglądu na usytuowanie, co ma bardzo istotny wpływ na konstrukcję, filary można podzielić na rzeczne oraz filary wiaduktów czy estakad, a Wlęc me mających bezpo­średniej styczności z wodą. Filar może mieć konstrukcję pełnościenną (rys. ...

Formy konstrukcyjne obiektów mostowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1316

Formy konstrukcyjne obiektów mostowych Kształtując obiekt mostowy trzeba uwzględnić wiele wymagań i warunków, częś­ciowo już wcześniej opisanych, np.: - wymagania stawiane trasie komunikacyjnej, - potrzeby zagospodarowania przestrzeni w obrębie przeszkody, - charakter przeszkody, - warunki hydr...

Izolacja mostu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 994

Izolacja mostu Izolacja mostu jest częścią nawierzchni, układaną bezpośrednio na płycie po­mostowej. Zadaniem izolacji jest zabezpieczenie pomostu konstrukcji przed wodą orjadowąa także przed wszystkimi szkodliwymi substancjami, które mogą przenik­nąć do konstrukcji z