Politechnika Warszawska - strona 132

Marketing opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Irena Bielecka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2583

Opracowanie może być pomocne podczas nauki do kolokwium bądź egzaminu. EWOLUCJA MARKETINGU marketing narodził się w USA pod koniec XIXw i pocz.XX. Pojawił się w rezultacie społecznych przemian w rzeczywistości społeczno-gospodarczej. rodowód podaje że nie jest on konstrukcją myślową zrodzoną na...

Rachunkowość - pytania na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. Danuta Dziawgo
 • Rachunkowość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3122

1. Jakie znasz rodzaje układów kosztów w rachunkowości? 2. Z jakich elementów składa się kapitał pracujący? 3. Dźwignia połączona 4. Krótka charakterystyka rezerw - definicja, przykłady, podział i jaka jest istota tworzenia rezerw 5. Scharakteryzować wskaźnik P/E (wskaźnik rentowności) 6. Podstawo...

Wartości moralne

 • Politechnika Warszawska
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1827

"Wartość jest jednym z podstawowych pojęć używanych w etyce a także często spotykanym w życiu codziennym. Kłopot polega na tym, że słowo to ma kilka znaczeń i kilkadziesiąt odmian znaczeniowych. Najczęściej spotykane rozumienia wartości to: rzecz cenna, coś co jest przedmiotem dążenia, prefer...

Psychologia - odpowiedzi an kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Supryn-Dulko
 • Psychologia
Pobrań: 1932
Wyświetleń: 4760

...Odmiana behawioryzmu. Wprowadza pojęcie zmiennych pośredniczących. Nie ogranicza się do opisu związków zachodzących między bodźcami i reakcjami, ale próbuje je wyjaśniać przyjmując istnienie także czynników działających między ...

Przestrzeń probabilistyczna. Własności prawdopodobieństwa

 • Politechnika Warszawska
 • Metody probabilistyczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029

Dokument zawiera kilka definicji i przykładów związanych z przestrzenią probabilistyczną oraz własnościami prawdopodobieństwa. Notatka została sporządzona na zajęcia z przedmiotu metody probabilistyczne. Zajęcia prowadzone są na Politechnice Warszawskiej. Notatka ma dwie strony i porusza zagadnienia...

Odnawialne źródła energii - cz. 4

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Dorota Bzowska
 • Odnawialne źródła energii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1519

Sprawność optyczna wyraża w % -ilość energii cieplnej pozyskanej przez medium grzewcze z całkowitej energii słonecznej padającej na powierzchnię kolektora (absorbera) Współczynnik absorpcji - charakteryzuje procentowo ilość energii z całkowitego promieniowania słonecznego pochłoniętej przez absorb...

More studies on the PVOH-LiH2PO4-recenzja artykułu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Tadeusz Plichta
 • Modyfikacja i przetwórstwo polimerów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1561

Ewa Piętniewicz Nr indeksu 210963 Warszawa, 19.12.2010 Recenzja artykułu „More studies on the PVOH-LiH2PO4”, autorzy V.H. Zapata, W.A. Castro, R.A. Vargas, B.-E. Mellander Artykuł „More studies on the PVOH-LiH2PO4” dotyczy badań mechanizmem transportu jonowego elektrolitu stałego złożonego z...

Conductivity study of gelatin-based polimer electrolite-recenzja artyk...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Tadeusz Plichta
 • Modyfikacja i przetwórstwo polimerów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Marta Gdula Recenzja artykułu Conductivity study of gelatin-based polimer electrolite Artykuł, który chciałam państwu zrecenzować dotyczy badań nad przewodnictwem stałych elektrolitów polimerowych na bazie żelatyny. Został ona napisany przez Dio...

Electrical conductivity relaxation in PVOH-LiClO4-Al2O3-recenzja artyk...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Tadeusz Plichta
 • Modyfikacja i przetwórstwo polimerów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Rafał Buga 2 stycznia 2011r. Nr indeksu: 210867 Recenzja artykułu “Electrical conductivity relaxation in PVOH-LiClO4-Al2O3” Autorzy: W.A. Castro, V.H. Zapata, R.A. Vargas and B.-E. Mellander Recenzowany artykuł przedstawia pomiary przewodnictwa elektrycznego stałych elektrolitów polimerowych (S...