More studies on the PVOH-LiH2PO4-recenzja artykułu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
More studies on the PVOH-LiH2PO4-recenzja artykułu - strona 1 More studies on the PVOH-LiH2PO4-recenzja artykułu - strona 2

Fragment notatki:

Ewa Piętniewicz
Nr indeksu 210963
Warszawa, 19.12.2010
Recenzja artykułu
„More studies on the PVOH-LiH2PO4”, autorzy V.H. Zapata, W.A. Castro, R.A.
Vargas, B.-E. Mellander
Artykuł „More studies on the PVOH-LiH2PO4” dotyczy badań mechanizmem
transportu jonowego elektrolitu stałego złożonego z polialkoholu winylowego i soli LiH2PO4.
We wstępie autorzy wyjaśniają dlaczego skupili się nad elektrolitem na bazie PVOH,
jakie ma on właściwości i zastosowania. Wyjaśniają dokładnie co chcieliby osiągnąć w swojej
pracy i jakimi metodami. Celem ich pracy było zbadanie relaksacji przewodnictwa aby
znaleźć powiązanie pomiędzy eksperymentalnie mierzonymi właściwościami a strukturą
elektrolitu. Biorąc pod uwagę, że przewodnictwo jonowe we wcześniej badanym
polieterowym elektrolicie jest bardzo silnie powiązane z ruchami ''kręgosłupa'' polimeru,
pożądane jest aby zbadać ten mechanizm w oparciu o inne polimery winylowe z grupami
hydroksylowymi. W oparciu o prace innych naukowców autorzy artykułu zaproponowali
teorię, że przewodnictwo jonowe w tego typach elektrolitów stałych odbywa się przez dwa
zjawiska. Pierwsze z nich, które jest wykryte w zakresie wysokich częstotliwości, związane
jest z dielektryką. Drugi, który obserwuje się przy niższych częstotliwościach jest przypisany
do lokalnego ruchu jonów.
Zastosowano szereg badań mających wyjaśnić mechanizmy zachodzące w próbce:

Spektroskopia admitancji w zakresie częstotliwości 5Hz do 13 MHz, oraz zakresie
temperatur od25 do 150oC
• Zależność logarytmu przewodności od odwrotności temperatury – krzywa log σ-1/TT
• Zależność logarytmu częstotliwości od odwrotności temperatury – krzywa log f -1/T
Dokładnie zostało opisane skąd ile i w jakich proporcja były brane odczynniki, jakie
otrzymano powłoki. Metody badań zostały także bardzo dobrze scharakteryzowane, dokładnie
wskazano rodzaj badań, model sprzętu na którym były badane próbki i opisano w jaki sposób
przeprowadzano eksperyment. Bardzo ważne jest aby zmierzyć wilgotność próbki, co zostało
zrobione przez naukowców. Przebieg wygrzewania został także opisany, wyszczególniono
temperaturę oraz czas wygrzewania. Podano końcową zawartość wody w próbkach oraz
metodę jaką zostało to zbadane (metoda termograwimetryczna) Niezostała sprecyzowana
ilość wykonanych próbek, ale można się domyśleć iż było ich sześć (dwa warianty
hydratyzowane i niehydratyzowany, każdy po trzy stosunki molowe x =0,07; 0,10; 0,14)
W dalszej części pracy naukowcy opisali otrzymane wyniki, zrobili to precyzyjnie
wyjaśniając wszystko, jednak na wykresach przewodnictwa od częstotliwości można by się
doszukać błędów- za mały przedział częstotliwości, nie pokazujący mechanizmu oddziaływań
dielektrycznych. Autorzy artykułu powinni rozważyć możliwość dorobienia kilku punktów
pomiarowych.
Także
wykresy
przewodności
od
logarytmu
częstotliwości
zostały
przedstawione tylko dla próbek o stosunku molowym x=0,10, z artykułu nie dowiadujemy się
jakie wyniki uzyskano dla pozostałych czterech

(…)

…, który obserwuje się przy niższych częstotliwościach jest przypisany
do lokalnego ruchu jonów.
Zastosowano szereg badań mających wyjaśnić mechanizmy zachodzące w próbce:

Spektroskopia admitancji w zakresie częstotliwości 5Hz do 13 MHz, oraz zakresie
temperatur od25 do 150oC
• Zależność logarytmu przewodności od odwrotności temperatury – krzywa log σ-1/TT
• Zależność logarytmu częstotliwości od odwrotności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz