Polimery winylowe

Nauka o materiałach - Poliamidy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

topliwe niż poliestry nie mówiąc już o polimerach winylowych. Z poliamidów produkuje...

Polimery

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 4424

dlugie łańcuchy węglowe -C-C-C_ - polimery winylowe - otrzymywane w wyniku rozerwania wiązań C=C...

Enzymy Bretner- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
 • Enzymologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868

, polihydroksyalkilometakrylany, polimetakrylany, polimery z bezwodnikiem maleinowym,  polimery winylowe i alkilowe) Nośniki...

Wykład o polimerach

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Praca inżynierska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008

Wybrane polimery winylowe Pod tym poj¦ciem nale»y rozumie¢ polimery zawieraj¡ce tzw. grup¦ winylow¡ o nast...

Technologia chemiczna - wykład

 • dr Radosław Podsiadły
 • Chemiczne Technologie Organiczne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1673

    1 Technologia chemiczna organiczna zajmuje się wytwarzaniem produktów związanych z  codziennością:  tworzyw sztucznych, kosmetyków, barwników, detergentów. Głównie przetwarza  się surowce kopalne oraz surowce naturalne (odnawialne).  W technologii chemicznej organicznej można wyodrębnić cztery ...