Enzymy Bretner- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Enzymy Bretner- opracowanie - strona 1 Enzymy Bretner- opracowanie - strona 2 Enzymy Bretner- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

1.Przykłady zastosowania enzymów w medycynie. rozpoznawanie chorób - analiza medyczna- Fosfataza alakliczna (ALP) [B-L dzieci 2,8-6,7U, dorośli o,8-2,3U]- choroby kości, nadzynność przytarczyc, nowotwory pierwotne i przerzutowe, niektórze schorzenia dróg żółciowych, posocznica; Dehydrogenaza mleczanowa (55-140 jm/L) Kinaza kreatynowa (26,0- 174,0 U/L)- podyżssszzzony poziom- po zawale serce,-”-, zatrucie CO2, muchomorem, dystrofia mięśniowa, nadczynność tarczycy;  Hydroksylaza fenyloalaninowa- fenyloketonuria, uszkodzenei ośrodkowego układu nerwowego projektowanie leków - Enzymy bakteryjne, wirusowe różni się strukturą od enzymów ludzkich, poznanie różnic jest konieczne do projektowania leków, jeśli różnice są duże, jest duża szansa na znalezienie selektywnego leku; enzymy są wykorzystywane do produkcji leków, ponieważ wykazują dużą stereo specyficzność, katalizują powstawania jednego enancjomeru podczas gdy w syntezie chem powstają zwykle oba enancjomery
metabolizm leków - Utleniane ( grup alkilowych, alkenów i pierścieni aromatycznych ); enzymy cytochromu P 450; Redukcja (grup nitrowych, azowych i karbonylowych ); Hydroliza (estrów i amidów); Sprzęganie z kwasem glukuronowym, z kwasem siarkowym, z glutationem; Metylowanie, acetylowanie, fosforylacja; Badanie metabolizmu dostarcza cennych informacji dla projektowania; nowych leków, albo eliminuje projektowany lek z możliwości zastosowania 2. Przykłady zastosowania enzymów w przemyśle spożywczym. M100 - amylaza otrzymywana na drodze fermentacji wybranego szczepu Aspergillus - dodatek zapewnia stały poziom wytwarzania cukrów fermentujących, ciagłe wspomaganie fermentacji zapewnia duża objętość, jak i pożądany kolor wypieku i delikatną jednorodną strukturę miękiszu; M400 - mieszanka enzymów hemicelulozy/celulazy otrzymywana ze specjalnego szczepu Aspergillus sp. - w przemysle młynarskim w celu polepszenia elastyczność i obrabialności maki; M400 S4 - przemysł piekarski i cukierniczy w celu umiarkowanego „osłabienia” glutenu pszennego mące oraz przy produkcji paluszków, herbatników, sucharów i krakersów' M200 P - czysta katalaza, uzyskiwana ze szczepów Aspergillus sp. - oddziałuje na frakcje hemicelulozowe mąki powoduje polepszenie stabilności i tolerancji ciasta również w przypadku nadmiernej fermentacji; zapenia zwiekszenie końcowej objętości dzięki lepszemu zatrzymaniu gazów wcieście 3. Przykłady zastosowania enzymów w przemyśle chemicznym i kosmetycznym. Chem-celulazy - produkcja biopaliw, papieru; katalazy- produkcja gumy; do produkcji aminokwasów o określonej L- konfiguracji stosowane są enzymy im mobilizowane; aminoacylaza hydrolizuje L-accetyloaminokwasy, które następnie są wymywane i krystalizowane; D -acetyloaminokwasy są poddawane racemizacji i ponownie rozdzielane enzymatycznie Kosm - Proszki do prania zawierają: amylazy(rozkładają węglowodany), alkaliczne proteazy

(…)

… z pozycji 2
lecytyny na cholesterol Produktem tej reakcji jest ester cholesterolowy, 31. Struktury nukleozydów  32. Prokariotyczne polimerazy DNA, funkcje  Pol I - uczestniczy w naprawie uszkodzonego DNA, ma te_ aktywnosc 3'-5'-korektorska, Pol II - uczestniczy w naprawie uszkodzen DNA; 5'-3'-elongacja i 3'-5'- egzonukleaza koreka, Pol III - główna polimeraza - elongacja DNA, 3'-5'— egzonukleaza korektorska, Pol IV: nale_y do rodziny Y polimeraz, Pol V: uczestniczy w synt uszkodz DNA bez napra (toler błed w DNA), Pol IV i V sa mutatoro - wprow błedy, nie maja aktyw korektorskiej 33. Eukariotyczne polimerazy DNA, funkcje  Polimerazy obecne w jądrze komórki Eukariotycznej:
Polimeraza DNA α - wysokocząsteczkow, jest najw polimerazą euka. Wchodzi w skład kompl enzym wraz z polimer: δ i ε. Z polime δ…
… nowego nukleotydu do 3'- OH poprzedniego nukleon Palce ustawiają w przestrzeni matryce i wchodzący nukleotyd, a kciuk oddziałuje z DNA i „przytrzymuje” DNA - aby polime nie oddysocjowała od matrycy
Polimeraza DNA β - zajmuje się (wraz z polimerazą ε) naprawą uszkodzeń DNA. Jej aktyw przejawia się, jeśli wystąpi konieczn naprawy uszkodzeń tj. głównie poza faza S cyklu kom.. Jest pojedynczym polipeptydem - 39 kDa, (335 AA), C-końcowa domena (31kDa) aktywność polimerazy, N-końcowa domena aktywność liazy W naprawie BER wycinane są uszkodzone zasady (glikozylaza DNA), pol β wycina szkielet cukrowy i włącza właściwy nukleotyd. Usuwa dimery tymidynowe leżące na tej samej nici, które uniemożliwiają replikację.
Polimeraza DNA δ - u ssaków - 4 podjednostki o różnej wielkości, replikacja jądrowego DNA na obu niciach po odłączeniu sie pol α, naprawa BER, NER i MMR (błędnie sparowanych zasad)z polim DNA α i ε syntetyzuje nic wiodącą.
Polimeraza DNA ε -, zajmuje się synt nici wiodącej ma aktywność egzonukleazową, dzięki której może naprawiać błędy powstałe w trakcie replikacji.
Polim obecne w mitochondrium:
Polimeraza DNA γ - synteza mitochon materiału genety. Jej działanie, jak i replikacja DNA…
… są z dimerem podje regula - PKA jest nieaktywne. Po związ cAMP z podjed R - dysocjacja podje R i C, a w konsek odsłonięcie centr aktyw enz. PKB Scharakter trzy izoformy PKB ssaków: PKBα, PKBβ, PKBγ, oraz wariant PKBγ1. N-końcowy frag łańcucha kinazy białkowej B zawiera domenę PH, odgrywa klucz rolę w oddział tej kinazy z fosfolipid, Następnie region bogaty w glicynę, domenę katal oraz na C-końcu domenę regulat. PKC Wszystkie PKC są białkami monomerycznymi , 12 izoenzymów istnieje Posiadają wysoko zakonserw domenę kinazową na C-końcu. Zasadnicze różnice w budowie izoenzymów PKC występują w N-końcowej domenie regulat. C1, C2 - regiony zakonserowowane, C1 odpowiada za wiązanie się z DAG i estrami forbolu, wiąże też 2 jony Zn2+, C2 oddziałuje z fosfolipidami, w sposób zależny od Ca2+, V5 region zmienny…
…, podać ich skróty 3-literowe i jednoliterowe. Glicyna
Gly
Alanina
Ala, A
Walina
Val, V
Leucyna
Leu, L
Izoleucyna
Ile, I
Seryna
Ser, S
Treonina
Thr, T
Cysteina
Cys, C
Cystyna
Cys-S-S-Cys
Fenyloalanina
Phe, F
Tyrozyna
Tyr, Y
Tryptofan
Try, W
Prolina
Pro, P
Lizyna
Lys, K
Arginina
Arg, R
Histydyna
His, H
Kwas asparaginowy
Asp, D
Asparagina
Asn lub Asp-NH2, N Kwas glutaminowy
Glu, E
glutamina
Gln lub Glu-NH2…
… wewnątrzkom, kinazowej. GS- domena regulatorowa, bogata w Gly i Ser, jej fosforylacja aktywuje receptor. FKBP12 białko inhibujące receptor. TGF beta przylącza się do receptora II, następnie receptor I i II tworzą tetramer. Receptorowe kinazy tyrozynowe: 1. recep bogate w cysteinę - np. receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR); 2. receptory dwuskładnikowe, z podjednostką alfa wiążącą ligand
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz