Wykład - receptory metabotropowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - receptory metabotropowe - strona 1 Wykład - receptory metabotropowe - strona 2 Wykład - receptory metabotropowe - strona 3

Fragment notatki:

Receptory metabotropowe
Funkcjonowanie receptorów metabotropowych oparte jest na białkach G
Ogólna zasada funkcjonowania receptorów metabotropowych:
Receptor zakotwiczony w membranie komórkowej ulega pobudzeniu przez ligand ta informacja jest przekazywana na tzw białko G(jest to białko pośredniczące), które bezpośrednio przenosi informacje na białko E- efektorowe o różnych aktywnościach. Czyli w stanie pobudzonym białko G ulega interakcji z receptorem, receptor pobudza białko G, które ulega interakcji z białkiem efektorowym, które ulega aktywacji następnie białko G oddysocjowuje natomiast białko efektorowe przekazuje dalej informację.
Budowa receptora metabotropowego Jest to białko transmembranowe zbudowane z
części zewnętrznej, domeny wiążącej ligand oraz z domeny efektorowej- domena która wiąże białko G części membranowej są to alfa helisy które integrują białko z membraną Budowa receptora metabotropowego( rys)
Co to jest białko G ?
Jest to kompleks 3 białek zbudowanych z 3 podjednostek α,β,γ( zbudowane z 2-ch alfa helis) dwie z tych podjednostek α, γ zakotwiczone są w membranie komórkowej poprzez modyfikacje potranslacyjne .
Białko G jest to GTP-aza która w stanie podstawowym wiąże nukleotyd GDP a w stanie wzbudzonym wiąże GTP.
Białko G- odbiera informacje od receptora metabotropowego i przekazuje tą informacje dalej.
Podział białek G
I grupa-Gs(białka stymulatorowe)- prowadzą pobudzenie szlaku metabolicznego. Działa poprzez podjednostkę α i działa stymulującą np może aktywować cyklazę adenylową lub kanały jonowe które transportują wapń. Przykład białek I gr to np białko Golf- uczestniczy w transmisji sygnału w kom węchowych.
II grupa
Gi-(białka inhibitorowe)-hamujące aktywność całego szlaku, działa poprzez podjednostkę α- hamuje cyklazę adenylową, działa także poprzez podjednostkę β y może aktywować kanały jonowe.
Go-działa tylko poprzez podjednostkę βy aktywuje kanały jonowe związane z K+ ale może również hamować Ca2+
Gt-(transducyna)- aktywuje fosfodiesterazę, rozkłada cykliczny GTP
III grupa
Gq- białko działa poprzez podjednostkę α, i aktywuje fosfolipazę C- β
Aktywacja białka G
Stan podstawowy - receptor nie jest pobudzony białko G jest zakotwiczone w membranie w formie dimeru, związane z cząsteczką GDP. Gdy pojawia się ligand wiąże się z receptorem metabotropowym, receptor zmienia strukturę przestrzenną. Ligand stymuluje całe białko do zmian konformacyjnych.
Gdy białko zwiąże się z receptorem metabotropowym powstają reanżacje które prowadzą do utraty zdolności wiązania GDP. Podjednostka α nabywa nowych właściwości może wiązać GTP. Jeśli nastąpi związanie cz GTP prowadzi to do tego że białko G rozdysocjowuje na podjednostkę α i dimer β- γ, traci powinowactwo do receptora metabotropowego. Podjednostka α staje się niezależnym białkiem przekaźnikowym, które jest wzbudzone i szuka białka efektorowego. Jeśli nie znajdzie tego białka następuje hydroliza białka GTP i wraca do stanu podstawowego GDP


(…)

… i prowadzi modyfikacje postranslacyjną białka G. Gdy białko G zostanie wzbudzone enzym prowadzi rybozylację ( przyłącza nukleotyd ADP + ryboza), powoduje to, że białko G jest pernamentnie wzbudzone i pobudza kanały jonowe które wydzielają sole. Białko G nie jest w stanie przejść inaktywacji, posiada zablokowaną aktywność GTP-azową( GTP nie ulega hydrolizie)
50% leków w tym aspiryna działa na szlak przekazywania sygnałów zarządzanych białkami G.
Działanie białek Gs i Gi
Białka te są pobudzane przez różne receptory metabotropowe np glukagon, kortykotropina. Hormony te pobudzają białka z klasy Gs, które ulegają interakcji z cyklazą adenylową. Następuje aktywacja białka efektorowego.
Białko efektorowe może ulegać interakcji z białkiem Gi (np prostoglandyny), następuje interakcja z białkiem Gi. Białko Gi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz