Mechanizmy przekazywania sygnału

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanizmy przekazywania sygnału - strona 1 Mechanizmy przekazywania sygnału - strona 2 Mechanizmy przekazywania sygnału - strona 3

Fragment notatki:


Mechanizmy przekazywania sygnału: receptorowe białkowe: kinazy tyrozynowe oraz treoninowo-serynowe, receptory jądrowe
Receptorowe kanały jonowe
Szybka odpowiedź komórki na bodziec:
kanał sodowy bramkowany acetylocholiną: r. cholinergiczny nikotynowy - pobudzenie komórki
kanały wapniowe bramkowane napięciem - wydzielenie neurotransmitera kanały wapniowe bramkowane glutaminianem: AMPA i NMDA - długoterminowa potencjacja (LTP)
kanały chlorkowe bramkowane GABA - IPSP
kanały sodowe otwierane jonami H+ (ASICs - Acid Sensitive Ion Channels)
Temperaturozależne kanały jonowe:
receptory TRP:
55oC TRPV-2
43oC TRPV-1 (aktywowane także kapsaicyną)
37-42oC TRPV3
25-40oC TRPV4


(…)

…)
Hormon wzrostu, erytropoetyna, prolaktyna, interferon - układ: JAK-STAT)
STAT - Signal Transducers and Activators of Transcription
JAK - Janus Kinase
TGF - transforming Growth Factor
aktywność kinazy Ser/Thr
fizjologia zwierząt wykład 9
5
Receptory związane z trimerycznymi białkami G (GPRs)
Enzym
efektorowy
GDP
a b g
sygnał
Ca2+
PKC
PKA
cAMP
DAG
IP3
a
GTP
Enzym
efektorowy
b g
Część hydrofobowa (400-700…
… związane z trimerycznymi białkami G (GPRs)
- Siedem transmembranowych regionów (~22-24 hydrofobowych reszt aa)
- N-koniec po zewnętrznej stronie błony komórkowej
- C-koniec po wewnętrznej stronie błony komórkowej
Receptory związane z trimerycznymi białkami G (GPRs)
receptory adrenergiczne a i b (działają poprzez podjednostkę alfa)
- a1 - aktywacja fosfolipazy C: IP3 (otwiera kanały wapniowe) i DAG…
… aktywują PLC 4) Receptory zapachu - ORs (związane z białkiem Golf.) podjednostka a aktywuje cyklazę adenylanową, a powstały cAMP otwiera kanały CNG dla wapnia i sodu
5) Receptory feromonów - V1R i V2R (vomeronasal receptor) białko G aktywuje PLC, a powstały IP3 otwiera kanały wapniowe TRP2
6) Rodopsyna - (związana z białkiem transducyną) podjednostka a aktywuje fosfodiesterazę cGMP, co powoduje zamknięcie kanałów dla wapnia i sodu (kanały CNG) - hiperpolaryzacja błony
Inne GPRs:
glukagon
melatonina
większość hormonów białkowych i peptydowych (ACTH, wazopresyna, LH, TSH etc. )
cAMP jest regulatorem transkrypcji:
Białko G cyklaza adenylowa cAMP PKA CREB (białko odpowiadające na pobudzenie przez cAMP) CRE (białko aktywowane przez CREB) czynnik transkrypcyjny
PKC - aktywuje czynniki trankrypcyjne - AP-1…
… głównie kinazy tyrozynowej (fosforylują tyrozynę) po wewnętrznej stronie błony komórkowej.
Rozpoznają ligandy zaangażowane we wzrost, różnicowanie się i proliferację komórek:
NGF (Nerve Growth Factor - czynnik wzrostu nerwów),
PDGF (Plated-derived Growth Factor - „Płytkowy..”),
FGF (Fibroblast ...)
EGF (Epidermal...
TGF (Transforming ... - aktywność kinazy Ser/Thr)
insulina
IGF (Insuli-like Growth Factor - „Insulinopodobny..”
Fosforylacja białek: ponad 1/3 białek komórki ulega fosforylacji
istnieje ponad tysiąc kinaz białkowych (tylko u człowieka)
Aminokwasy fosforylowane:
Tyrozyna (Y) ~ 1% („kinazy receptorowe”)
Treonina (T) ~ 5% Seryna (S) - prawie 95%
Insulina i jej receptor
regulacja szybkości wchłaniania i magazynowania glukozy: - powoduje wbudowanie transporterów glukozy - GLUT4 - w błonę komórkową, - nasila…
… syntezę glikogenu: aktywuje fosfatazę białkową 1 (PP1), która defosforyluje (aktywuje) syntazę glikogenu (PP1 defosforyluje także kinazę fosforylazy glikogenu i hamuje jej aktywność)
regulacja ekspresji genów regulacja różnicowania się i proliferacji komórek
Receptor dla insuliny (dimer), po aktywacji - tetramer
IRS - Insulin Receptor Substrat SH2 - „SrcHomology” - domena wiążąca fosfotyrozynę PH…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz