Wykład - adrenalina, glukagon

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2268
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - adrenalina, glukagon - strona 1 Wykład - adrenalina, glukagon - strona 2 Wykład - adrenalina, glukagon - strona 3

Fragment notatki:

Transdukcja sygnału za pośrednictwem adrenaliny i glukagonu.
Oba hormony działają identycznie na receptory metabotropowe, na cAMP, pobudzają kinazę A, wskutek czego informacja przekazywana jest przez syntazę glikogenu(fosforylacja zahamowanie syntezy glikogenu). Jego fosforylacja przez kinazę fosforylazy(aktywowaną przez kinazę A), co powoduje degradację glikogenu do glukozy (proces ten przebieba w wątrobie).
Adrenalina i glukagon działają poprzez cykliczny AMP na kinazę PKA lub kinazę fosforylazy, mogące fosforyzować syntezę glikogenu, acetylocholina poprzez jony Ca2+ oddziaływać na kinazę PKC, kinazę fosfatazy. Kalmodulina zależna od kinazy białkowej powoduje fosforylację struktury glikogenu, a DAG może również oddziaływać na kinazę PKC. De fosforylacja syntazy glikogenu jest uzależniona od insuliny
Metabolizm glikogenu- transdukcja sygnału za pomocą acetylocholiny.
Acetylocholina -neurotransmiter pobudza receptory w komórkach mięśniowych o charakterze metabotropowym.
Acetylocholina pobudza fosfolipazę Cγ, która powoduje rozkład fosfatydyloinozytolu PIP2 do IP3 i DAG, IP3 oddziałuje na RER, skutkiem tego jest uwolnienie jonów wapnia (tzw. fala wapniowa). Kalmodulina wychwytuje wapń i pobudza kinazę fosforylazy.
Analiza jakościowa metabolizmu glikogenu.
1 cząsteczka adrenaliny 1 receptor 102białek G 102 cyklaza adenylowa 104cAMP 104 kinaza A 105kinaz fosforylazy 106fosforylaz glikogenu 108 cząsteczek glukozy jest uwalnianych za pośrednictwem jednej molekuły adrenaliny
Transdukcja sygnału za pośrednictwem receptorów katalitycznych.
Receptory tyrozynowe o aktywności kinazy tyrozynowej.
Receptory tyrozynowe zasocjowane z cytoplazmatyczną kinazą tyrozynową
Receptory o aktywności kinazy serynowo -treoninowej.
Receptory cyklazy guanylowej.
Regulacja -wzrost, proliferacja, różnicowanie i przeżycie.
Reakcja na:
mitogeny-stymulacja podziałów komórkowych
czynniki wzrostu- stymulaja do wzrostu komórki.
Receptory tyrozynowe o aktywności kinazy tyrozynowej
Molekuły oddziałujące z receptorami tyrozynowymi o aktywności kinazy tyrozynowej:
EGF- nabłonkowy czynnik wzrostu
Eph
IGF- insulina
PDGF- płytkowy czynnik wzrostu
FGF -czynnik wzrostu fibroblastów
VEGF- naczyniowo - śródbłonkowy czynnik wzrostu.

(…)

… rozpoznająca fosfotyrozynę i miejsca otaczające wiążą się do ramienia polipeptydowego.
Po ufosforylowaniu receptora domena SH2 Grb2 wiążę się do fosfotyrozyny, (domena SH2-miejsce wiązania dla specyficznych sekwencji aminokwasowej, miejsce wiązania dla fosfotyrozyny)
Przyłączenie SOS do domeny SH3.
Działają w tandemach, aktywność polega na powstaniu dimerów receptorów. Po dimeryzacji następuje autofosforylacja części kinazowych receptorów co jest syganłąem do przyłączania białek efektorowych. Białko adaptorowe ma duże domeny wiążące fosfotyrozynę i rozpoznające specyficzne sekwencje aminokwasów.
Białko RAS
Białko przekaźnikowe, działa na zasadzie molekularnego przekaźnika. Podobne do białka G, występuje w dwóch formach nieaktywnej związanej z GDP, aktywnej związanej GTP. Gdy białko RAS ulegnie mutacji…
… do wymiany GDP na GTP co skutkuje pobudzeniem białka RAS.
Kinazy MAP- kinazy aktywowane przez miogeny regulujące szereg procesów np. podziały komórkowe, fosforyluje białka docelowe mogące np. stymulować cykl komórkowy lub replikację.
Białko RAS stymuluje I kinazę Raf-kinaza kinazy kinazy MAP, Raf indukuje MEK(kinaza kinazy MAP), MEK stymuluje właściwą kinazę MAP(kinazę serynowo-treoninową)
Kinaza tyrozynowo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz