Transdukcja

Receptory błonowe - omówienie

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Fizjologia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2051

na nie mają prostaglandyny. Transdukcja - proces przenoszenia sygnału z aktywowanego receptora na efektor komórko...

Receptory komórkowe - omówienie

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Fizjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

oraz sposób transdukcji receptory dzielimy na te: 1. W jądrze (jądrowe), 2. W cytoplazmie (cytoplazmatyczne), 3. W błonie...

Białka G - omówienie

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Fizjologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1148

Oddziaływanie za pośrednictwem białka G ⇒ Poprzez transdukcję trójczłonową - bierze w niej udział...

Smak - fizjologia smaku

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • dr n. med. Wojciech Barg
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3696

, jak: zmysł smaku – ogólnie, kubki smakowe – odpowiedzialne za odbieranie smaku, droga smakowa, transdukcja...