Materiały na zaliczenie - Fosfolipidy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały na zaliczenie - Fosfolipidy - strona 1 Materiały na zaliczenie - Fosfolipidy - strona 2 Materiały na zaliczenie - Fosfolipidy - strona 3

Fragment notatki:

1A. Fosfolipidy – budowa i znaczenie.      Fosfolipidy - Cząsteczka fosfolipidu składa się z dwóch fragmentów różniących się  powinowactwem do wody: hydrofilowej główki i hydrofobowego ogonka. Hydrofobowy  ogonek cząsteczki fosfolipidu jest utworzony przez dwa  łańcuchy kwasów tłuszczowych. W  skład hydrofilowej główki fosfatydylocholiny (jednego z głównych fosfolipidów błon  biologicznych) wchodzą:  - reszta glicerolu,  - grupa fosforanowa,  - reszta choliny połączona z grupą fosforanową    Znaczenie:  Cząsteczki fosfolipidów układają się naprzeciw siebie i tworzą półpłynną  dwuwarstwę lipidową, w której są zakotwiczone białka błonowe. Błona plazmatyczna nie jest  strukturą sztywną: fosfolipidy i białka przez cały czas poruszają się względem siebie.  Wszystkie błony biologiczne składają się z dwuwarstwy lipidowej oraz białek, jednak  poszczególne rodzaje błon są zbudowane z różnych białek i lipidów.    1B. Permeazy-rola i mechanizm działania.    odp: Białko transportowe (przenośnikowe, translokujące, permeazy) - Białko błonowe  przenoszące inne cząsteczki lub jony z jednej strony błony plazmatycznej na drugą. Białka  przenośnikowe (zwane także transporterami) potrafią rozpoznawać  i wiązać cząsteczki  przeznaczone do przeniesienia przez błonę. Cząsteczka przyłączona przez transporter jest  przenoszona na druga stronę błony biologicznej. Po uwolnieniu przenoszonej cząsteczki  białko przenośnikowe przygotowuje się do transportu następnej cząsteczki. Niekiedy  przenoszeniu cząsteczki przez białko przenośnikowe towarzyszy transport jakiegoś jonu w  tym samym kierunku w którym przenoszona jest cząsteczka (symport) albo w przeciwnym  kierunku (antyport).    2A.Dlaczego pomiar intensywności procesów zachodzących w łańcuchu oddechowym  jest dobrym sposobem wyznaczania ogólnej aktywności drobnoustrojów?    aktywności enzymów łańcucha oddechowego  aktywności fosfataz  aktywności dehydrogenaz   Pamiętam że to jakoś łączyło się z łańcuchem oddechowym - albo ja pokopałem i np.  fosfatazy wsadziłem do łańcucha     Odp: Gdyż zbiegają się w nim wszystkie szlaki metabolizmu komórkowego . Można  wykorzystać różne miejsca w łańcuchu oddechowym, np. do   pomiaru zużycia tlenu wykorzystuje się koniec tego łańcucha itd.      2B Błona biologiczna-budowa i rola    Błona biologiczna (błona plazmatyczna) - podstawowa jednostka strukturalna  wszystkich błon występujących w  komórce. Składa się z dwuwarstwy cząsteczek fosfolipidów oraz z cząsteczek białka, które są  na stałe wbudowane  

(…)

… wbudowane
pomiędzy fosfolipidy albo tylko luźno przymocowane do błony.
Rola: •pełnią funkcje enzymatyczne, katalizując różne reakcje metaboliczne;
•reagują na bodźce chemiczne, termiczne i mechaniczne;
•utrzymują równowagą między ciśnieniem osmotycznym wewnątrz i na zewnątrz komórki;
•regulują transport wybranych substancji z i do komórki;
•chronią komórki przed działaniem czynników fizycznych…
… między ciśnieniem osmotycznym wewnątrz i na zewnątrz komórki;
•regulują transport wybranych substancji z i do komórki;
•chronią komórki przed działaniem czynników fizycznych i chemicznych, a także przed
wnikaniem obcych organizmów, w szczególności
chorobotwórczych.
3A. Koniugacja plazmidów
Koniugacja – proces wymagający bezpośredniego kontaktu fizjologicznie aktywnych
partnerów, komórek dawcy i biorcy…
… transdukcją
specyficzną.
4. Jaka jest różnica pomiędzy oksydazami a oksygenazami?
Oksydazy – stanowią rupę enzymów katalizujących odrywanie się elektronów od
utlenionego substratu i dwu- lub czteroelektrodową redukcję cząsteczki tlenu. Po połączeniu
się z protonami powstaje cząsteczka H2O2 lub H2O.
Oksygenazy – katalizują proces wbudowania tlenu w cząsteczkę.
5.Jakie są główne produkty pośrednie tlenowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz