Białka G - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Białka G - omówienie - strona 1 Białka G - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Oddziaływanie za pośrednictwem białka G ⇒ Poprzez transdukcję trójczłonową - bierze w niej udział receptor (+ ligand), biał-
ko G, enzym wywołujący efekt np. zmieniający ufosforylowanie kanału jonowego Receptor metabotropowy, oddziałujący za pośrednictwem białka G, transdukcja trójczłonowa ⇒ Poprzez transdukcję wieloczłonową - bierze w niej udział receptor (+ligand), białko G, enzym, powstający przekaźnik II rzędu wpływa na stężenie Ca2+ w cy-
toplazmie lub/i na przewodność kanału jonowego Białka G Wywierają różne działanie, m. in. wpływają na powstawanie przekaźników II rzędu, czyli ligandów wewnątrzkomórkowych: • Produktów metabolizmu fosfatydyloinozytolu: - Inozytolotrifosforan (IP3), - Diacyloglicerol (DAG). • cAMP, • cGMP, • Ca2+. Białka G uczestniczą w procesie transdukcji sygnałów ( patrz receptory metabotropo-
we). Jest to zróżnicowana grupa polipeptydów, których wspólną cechą jest zdolność do wią-
zania nukleotydów guanozynowych GTP i GDP. Zbudowane są z łańcucha α, β i γ. Pobudze-
nie białka G przebiega w czterech etapach: Etap I - Stan spoczynkowy, brak ligandu, białko G jest połączone z GDP, dlatego jest nieak- tywne. Etap II - Przyłączenie ligandu do receptora, dysocjacja GDP od biała G, przyłączenie GTP do białka G. Etap III - Odłączenie podjednostki α razem z GTP od podjednostek β i γ, przyłączenie jed-
nostki α i GTP do efektora. Zmiany te zachodzą szybko i cyklicznie dopóki jest połączenie liganda z receptorem, po odłączeniu liganda reakcja zatrzymuje się. Stwierdzono, że cząstki β i γ nie wywierają żadnego działania, chociaż są sprzeczne doniesienia na ten temat. Drogi oddziaływania białek G: • Wpływają na szereg procesów komórkowych, • Aktywują, otwierają lub bramkują niektóre kanały szczególnie Ca2+ do i odkomórkowe oraz kanały K+, • Regulują aktywność cyklazy adenylanowej, niektóre ją aktywują, co prowadzi do prze-
kształcania ATP w cAMP i wzrostu stężenia tego ostatniego w komórce; regulują proce-
sy zależne od cAMP; inne białka G hamują aktywność cyklazy adenylowej, • Regulacja cyklazy guanylowej, wpływają na powstawanie cGMP, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz