Wykład - receptory

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - receptory - strona 1 Wykład - receptory - strona 2 Wykład - receptory - strona 3

Fragment notatki:

Występuje kilka klas receptorów powierzchniowych. Wyróżnia się receptory:
Metabotropowe
Katalityczno-tyrozynowe
Katalityczne z aktywnością enzymatyczną.
Jonotropowe
RECEPTORY METABOTROPOWE-oparte na białkach G, ich funkcjonowanie polega na tym że kompleks ligand-receptor może połączyć się z białkiem G (które pełni rolę przekaźnika sygnału), które aktywuje białko efektorowe, co powoduje odebranie informacji zmianę metabolizmu.
RECEPTORY JONOTROPOWE- związanie receptora z ligandem powoduje otwarcie kanałów jonowych co wywołuje przepływ jonów, których skutkiem jest spadek potencjału. Sama już obecność jonów może wywoływać efekt.
RECEPTORY KATALITYCZNE (RECEPTORY TYROZYNOWE)- dwa niezależne białka w membranie, dimeryzacja ich prowadzi do modyfikacji posttranslacyjnej na drodze fosforylacji (przyłączenie grupy fosforanowej z ATP do białka).
RECEPTORY KATALITYCZNE O AKTYWNOŚĆI ENZYMATYCZNEJ
Np. cyklaza GMP(GTP cGMP), ligandem może być NO
Receptory o aktywności kinazy tyrozynowej
Przepływ informacji w komórce kontrolowany przez receptory powierzchniowe
Rola poszczególnych białek
Przekaźnikowe-przekazanie sygnału w komórce
Szkieletowe -środowisko do transformacji sygnału
Adaptorowe-łączą się z białkami przekaźnikowymi a same nie uczestniczą bezpośrednio w translacji sygnału
Łącznikowe-łączą kilka szlaków przekazywania sygnału
Wzmacniające- wzmacniają sygnał poprzez aktywacje enzymatyczną, generują szereg małych molekuł które wzmacniają sygnał
Integrujące -integrują sygnał z kilku szlaków
Kotwiczące - utrzymują białka przekaźnikowe lub sygnał w określonym kompartymencie
Modulatorowe-regulują aktywność białek przekaźnikowych w określonym kompartymencie komórkowym.
SCHEMATYCZNYA ZASADA TRANSMISJI INFORMACJI.(pytanie egz. 2009)
Aktywacja kompleksu ligand receptor)aktywacja =zmiana struktury białek.
Białka przekaźnikowe-odbierają sygnał co powoduje zmianę przekazanie informacji dalej.
Białka adaptorowe -łączą się z białkami przekaźnikowymi fizycznie gdy oba białka są w stanie wzbudzenia.
Białka szkieletowe tworzą środowisko, zagęszczają białka w miejscach gdzie zachodzi transmisja informacji.
Białka łącznikowe przekazują informację do innych szlaków.
Białka wzmacniające(przekaźnikowe)-synteza przekaźników II rzędu prowadzi do wzmocnienia sygnału.
Molekuły integracyjne
Białko modulatorowe(stymuluje inhibitor)
Białko kotwiczące, by zlokalizować sygnał w jednym miejscu
Białko docelowe(np. czynnik transkrypcyjny)


(…)

… aktywuje jeden gen(przyrost logarytmiczny). Reakcja jest proporcjonalna do ilości liganda.
Reakcja wszystko albo nic
Synteza molekuł w cyklu metabolicznym, pojawia się jedna molekuła wolna która stymuluje układ ośmiu molekuł- kompleks aktywny. Aktywacja może zachodzić przez ligand oraz produkt reakcji; pojawienie się produktu może wzmagać syntezę molekuł.
Regulacja długości trwania pobudzenia komórki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz