Aktywacja limfocytw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aktywacja limfocytw - strona 1 Aktywacja limfocytw - strona 2 Aktywacja limfocytw - strona 3

Fragment notatki:


14. Aktywacja limfocytów - proces dojrzewania limfocytów przygotowuje je do rozpoznania antygenu ale nie wystarcza aby efektywnie uczestniczyć w odpowiedzi immunologicznej
- dziewicze limfocyty muszą ulec aktywacji, której następstwem jest proliferacja i różnicowanie w komórki efektorowe
- większość limfocytów w fazie G0 cyklu komórkowego, pozostają w uśpieniu, w wyniku aktywacji przechodzą do fazy G1 i zaczynają intensywnie się dzielić
- kluczową rolę w procesie aktywacji odgrywa receptor antygenowy LimT TCR lub LimB BCR, ostateczny efekt jednak zależy od udziału innych cząstek modulujących proces aktywacji
Aktywacja limfocytów T Rozpoznanie antygenu - pierwszy i drugi sygnał aktywacji - dojrzałe LimT opuszczające grasicę mają fenotyp komórek spoczynkowych i określane są limfocytami dziewiczymi
- warunkiem aktywacji jest prezentacja przez cz.MHC swoistego antygenu
- w trakcie tego kontaktu limfocyt musi otrzymać dwa sygnały do aktywacji - pierwszy pochodzący z rozpoznania antygenu przez TCR, drugi z cząsteczek kostumulujących
- najważniejszą rolę w kostymulacji odgrywają interakcje receptorów CD28, ICOS1, CD2 na powierzchni limfocytu z cząsteczkami CD80/CD86, ICOS-L, LFA-3 oraz CD48 znajdującymi się na powierzchni komórki prezentującej antygen
- jeśli limfocyty dziewiczy który rozpoznał antygen nie otrzyma kostymulacji to nie tylko nie zostanie zaktywowany ale wejdzie w stan anergii (utraci na przyszłość zdolność do aktywacji po rozpoznaniu antygenu)
- w przeciwieństwie do limfocytów dziewiczych limfocyty pozostające w stanie aktywacji (jak również limfocyty pamięci) wymagają tylko pierwszego sygnału aby rozpocząć proliferację
- schematy aktywacji LimTh i LimTc są bardzo podobne, różnica wynika z innych cz.MHC które prezentują antygen i szlaku przekazywania sygnału do komórki przez CD4 lub CD8
Ryc. 14.2
Synapsa immunologiczna - miejscem aktywacji LimT są zwykle obwodowe narządy limfatyczne
- większość antygenów które dostają się do organizmu dociera tam na powierzchni komórek prezentujących antygen
- jeśli obecny w węźle limfocyty rozpozna antygen może ulec aktywacji
- proces aktywacji zapoczątkowuje tworzenie synapsy między LimT i APC
- powierzchnia kontaktu wzbogacana jest w białka uczestniczące w adhezji i przekazywaniu sygnału z błony komórkowej do jądra
- w obrębie synapsy dochodzi do zagęszczania TCR i kompleksów peptyd-cząstka MHC (interakcje cz.adhezyjnych limfocytu i APC)


(…)

… odgrywa ważną rolę w patogenezie chorób zakaźnych (np. HIV, białka powstające na skutek mutacji mogą nie tylko powodować brak ich rozpoznania przez aktywowane LimT ale również hamować poprzez działanie antagonistyczne aktywację LimT)
- konsekwencją rozpoznania antygenu może być również apoptoza LimT (selekcja tymocytów w grasicy)
Aktywacja limfocytów B
- kompleks receptora BCR rozpoznającego antygen…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz