Kinazy

note /search

Kinaza kreatynowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1127

Kinaza kreatynowa ( CK ) Enzym cytoplazmatyczny i mitochondrialny. Najwięcej enzymu...

Kinazy - fizjologia zwierząt

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

białkowych kinaz tyrozynowych oraz treoninowo-serynowych, estrogenowe, nukleotydowe. Kanały jonowe otwierane...

Enzymologia- prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • Enzymologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 973

EC 2.7.-. -. kinazy przenoszą grupę fosforanową z ATP lub GTP na: białka - kinazy białkowe...

Glikoliza i glukoefneza

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1400

, kinaza pirogronianowa, białka przenośnikowe, glukoneogeneza, transport szczawiooctanu, synteza PEP...

Cytometria

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1848

się w trakcie cyklu komórkowego 2. MPF ma aktywność kinazy 3. MPF zawiera dwie podjednostki 1. Ilość cyklin...

Losy komórek w organizmie - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Biologia komórki
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959

się w fazie G1 i dzielące się pod wpływem lokalnych czynników wzrostu (receptory typu RTK = kinazy tyrozynowe...