Enzymologia- prezentacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Enzymologia- prezentacja - strona 1 Enzymologia- prezentacja - strona 2 Enzymologia- prezentacja - strona 3

Fragment notatki:

EC 2.7.-. -.
kinazy
przenoszą grupę fosforanową z ATP lub GTP
na: białka - kinazy białkowe
nukleozydy i nukleotydy – kinazy nukleotydowe
nukleozyd – monofosforan nukleozydu – difosforan
nukleozydu – trifosforan nukleozydu
cukry – heksokinaza, kinaza fosforybulozowa, fruktokinaza,
lipidy – kinaza 3-fosfatydyloinozytolu, polifosfokinaza inozytolu
inne - kinaza dolicholu,
kinazy białkowe
Akceptorem reszt fosforanowych są
reszty
seryny (Ser, S),
treoniny (Thr, T)
tyrozyny (Tyr, Y)
kinazy pochodzenia prokariotycznego
histydyny (His, H),
lizyny (Lys, K),
argininy (Arg, R)
kwasu asparaginowego (Asp, D)
kwasu glutaminowego (Glu, E)
w organiźmie ludzkim jest
~ 520 kinaz białkowych i
~ 130 fosfataz, kontrolują
większość szlaków
metabolicznych i
sygnalizacyjnych
20% genów w ludzkim genomie
koduje kinazy białkowe
rodziny:
TK: Tyrosine kinase
TKL: Tyrosine kinase–like
STE: Homologs of yeast Sterile
kinases (MKK, MINK, MEK)
CK1:
Casein kinase 1;
AGC: - PKA, PKC, PKG,
CAMK: Calcium/calmodulindependent protein kinase;
CMGC: - CDK, MAPK, GSK3, CLK
Na N- końcu Poddomena I domeny katalitycznej
- przykrywa grupy fosforanowe α i β ATP, które
nie są przenoszone na białko akceptorowe,
Zawiera konsensusowy motyw Gly-X-Gly-X-XGly-X-Val zwany motywem Rossmana, który
niezmiennie występuje w prawie wszystkich
kinazach białkowych. Pętla ta pomaga
„zakotwiczyć” ATP do kinazy. Obie glicyny
uczestniczą w wiązaniu kompleksu Mg-ATP
Poddomena V (zółta) pełni funkcję łącznika
dużego i małego płatu PKA. Pomaga
zakotwiczyć kompleks Mg-ATP poprzez
wiązania wodorowe pomiędzy pierścieniem
adeniny lub rybozy.
Reszty aminokwasowe Met120, Tyr122 i Val123
uczestniczą w tworzeniu hydrofobowej kieszeni
otaczającej pierścień adeniny
Poddomena VIII zawiera wysoce
konserwatywny motyw tzw. motyw APE , jest
niezbędna do rozpoznania substratu.
Aktywacja wielu kinaz białkowych dokonuje się
poprzez fosforylację jednego z aminokwasów
tej poddomeny.
Poddomena IX ma strukturę helisy α. Pełni
ważną rolę w rozpoznawaniu substratu i
utrzymuje odpowiednią konformację
podjednostki katalitycznej. Posiada niezmienną
resztę asparaginy która stabilizuje pętlę
katalityczną.
Poddomena VIB zawiera niezmienną resztę aminokwasową Asp166 i Asn171. Reszty te są
częścią większego konsensusowego motywu: His-Arg-Asp-Leu-Lys-X-X-Asn. Ta pętla
nazywana jest pętlą katalityczną (z angielskiego „catalytic loop”). Asp166 jest akceptorem
protonu z substratowej grupy hydroksylowej fosforylowanej reszty aminokwasowej
Poddomena V pełni funkcję łącznika dużego i małego płatu PKA.
Pomaga zakotwiczyć kompleks Mg-ATP poprzez wiązania wodorowe pomiędzy
pierścieniem adeniny lub rybozy.
Reszty aminokwasowe Met120, Tyr122 i Val123 uczestniczą w tworzeniu hydrofobowej
kieszeni otaczającej pierścień adeniny
Profil podobieństwa domen katalitycznych należących do kinaz
białkowych serynowo-treoninowych i tyrozynowych pochodzących z
różnych organizmów.
Porównanie domen katalitycznych 65 kinaz białkowych wykazało, że nie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz