Hormony-opracowanie - Transdukcja sygnału

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hormony-opracowanie - Transdukcja sygnału - strona 1 Hormony-opracowanie - Transdukcja sygnału - strona 2 Hormony-opracowanie - Transdukcja sygnału - strona 3

Fragment notatki:

Hormony - transdukcja sygnału i jego losy w komórce.
Sygnalizacja w organizmie:
endokrynowa (hormonalna)- hormony wydzielane sa do krwiobiegu i rozprowadzane po całym ciele. parakrynowa - mediatory lokalne wydzialane są do środowiska zewnątrzkomórkowego, działają miejscowo. autokrynowa - komórka wydziela cząsteczki sygnalizacyjne i ma dla nich receptory nerwowa przez bezpośredni kontakt komórek - cząsteczki sygnałowe zawarte są w błonach komórkowych, a receptory na błonach innych komórek (ważne np. podczas determinowania losów komórek w rozwoju zarodkowym) Małe hydrofobowe cząsteczki sygnałowe (np. hormony sterydowe i hormony tarczycy) przechodza przez błone komórki docelowej i wiążą się z receptorami w cytozolu lub jądrze. Receptory te są zwykle regulatorowymi białkami genów - po zaktywowaniu łączą się z sekwencjami regulatorowymi DNA, które inicjuja lub hamują transkrypcję danego zestawu genów. Zdarza się też, że receptorem jest enzym (w ten sposób działa np. NO powodujacy rozszerzanie sie naczyń krwionośnych).
Większość cząsteczek sygnalizacyjnych to hydrofilowe białka, które musza połączyć się z receptorami znajdującymi się na błonie komórkowej komórki. Kompleks ligand-receptor uruchamia określony proces. Receptory błonowe możemy podzielić na: jonotropowe (czyli kanały jonowe bramkowane przekaźnikami nerwowymi) - znajdują się w synapsach układu nerwowego oraz w komórkach mięśniowych, przekształcają sygnał chemiczny w elektryczny (zmieniaja potencjał transbłonowy) metabotropowe - współpracujące z białkami G katalityczne - związane z enzymami Uaktywnione receptory metabotropowe i katalityczne przekazują sygnał dalej dzięki przekaźnikom II rzędu - są nimi 3'5'-cykliczne AMP, 3'5' - cykliczne GMP, 1,2-diacyloglicerol, 1,4,5-trójfosforan inozytolu oraz jon wapnia. Receptory katalityczne:
receptor będący kinazą tyrozynową: po dołączeniu liganda 2 receptory łączą się ze sobą i dzięki fosforylują się nawzajem - stają sie aktywne i moga fosforylować grupy tyrozynowe innych białek. Receptory takie łączą się m.in. z czynnikami wzrostu i insuliną!!! receptor będący cyklazą guanylową: powoduje powstawanie cGMP receptor będący fosfatazą tyrozynową: odcina grupę fosforanową od tyrozyny receptor będący kinazą serynowo-treoninową - zbudowany z 2 połączonych na stałe podjednostek, które po połączeniu z ligandem fosforylują się nawzajem: fosforyluje grupy serynowe i treoninowe innych białek.

(…)

….
Mechanizm działania cAMP:
cAMP (przekaźnik II rzędu) łączy się z kinazą białkową zależną od cAMP która ma 2 podjednostki regulatorowe i 2 podjednostki katalityczne. kiedy cAMP przyłącza się do podjednostek regulatorowych, kompleks rozpada się i podjednostki katalityczne stają się aktywne. Kinaza jest enzymem dołączającym grupy fosforanowe pochodzące z hydrolizy ATP do AMP. Jedno z białek G bierze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz