Polimerazy

note /search

Polimerazy- opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Biologia molekularna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1526

Inicjacja tranksrypcji zależy od białek. Polimeraza prokariotyczna: silne oddziaływanie...

Transkrypcja- wykład 6

  • Politechnika Wrocławska
  • Biologia molekularna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1169

dla polimerazy. Obecność, nawet gdyby był, oznaczałaby skracanie cząsteczki DNA. Skutek - niestabilność Telomery...

Transkrypcja - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Biologia molekularna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1001

nukleotydów matrycy i polimeraza RNA tworzą kompleks preinicjacyjny. Kompleks dwuskładnikowy składający...

Mutacje i naprawa DNA

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Zarys neurobiologii
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2107

(błędne podstawienie przez polimerazy). Polimerazy DNA W komórkach E.coli występują trzy polimerazy...