Polimerazy - strona 2

Transkrypcja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1267

transkrypcji u bakterii: Cząsteczka polimerazy RNA asocjuje się z cząsteczką DNA i przesuwa...

Inżynieria genetyczna- wykład 7

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 679

cztery enzymy: polimeraza, sulfurylaza, lucyferaza i apyraza. Enzymy są cały czas w niewielkich...

Etapy PCR, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Diagnostyka molekularna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1792

wspomagające denaturację: 5% glicerol, 10% DMSO, 5% formamid. Należy również zwiększyć ilość polimerazy...

Inicjacja transkrypcji

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz
 • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

kompleksu białkowego, złożonego z polimeraz RNA i dodatkowych białek. W wyniku aktywności tego kompleksu...

Ćwiczenia 3: Amplifikacja PCR

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karol Sakowicz
 • Biologia molekularna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1792

fundamentalną dla biologii molekularnej technikę łańcuchowej reakcji polimerazy PCR (ang. Polymerase Chain...

Inżynieria genetyczna- wykład 6

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2135

• klonowanie W reakcji PCR wykorzystywana jest polimeraza Tag, a zatem otrzymujemy produkty o końcach tępych...

Biologia molekularna- pytania egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
 • Biologia molekularna
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2275

przez polimerazę RNA II. - chodzi o miRNA w prawidłowej, niezmienionej komórce skutkuje powstaniem krótkich...

Replikacja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki
Pobrań: 126
Wyświetleń: 854

replikacji (ssaki): podłączenie helikazy TOP1, polimerazy PCNA, polimerazy gamma, prymazy RNA, białka...