Transkrypcja - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transkrypcja - omówienie - strona 1 Transkrypcja - omówienie - strona 2 Transkrypcja - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Transkrypcja
Transkrypcja- przpisanie informacji genetycznej zawartej w DNA na mRNA. Jest to proces odwracalny ponieważ są organizmy, np. niektóre wirusy bakteryjne czy retrowirusy, w których materiałem genetycznym jest RNA i w cyklu życiowym na matrycy RNA w procesie odwrotnej transkrypcji jest syntetyzowany komplementarny DNA
Translacja- przepisanie informacji genetycznej w postaci sekwencji nukleotydów w genomowym DNA na białka wytwarzane w danym organizmie, w procesie biosyntezy białka na matrycy mRNA. Transkrypcja można określić jako enzymatyczna polimeryzację zaktywowanych monorybonukleotydów przebiegająca w uporządkowanej kolejności w określonej przez pełniący funkcję matrycy DNA lub jego fragmenty. A zatem w wyniku polimeryzacji rybonukleozydo- 5' -tri fosforanów - a są to ATP, GTP, CTP i UTP - powstaje łańcuch tych reszt nuklotyzydowych połączonych wiązaniami 3', 5' -fosfodiestrowymi i uwalnia się kwas pirofosforanowy. Tę reakcje polimeryzacji powyższej możemy zapisać następująco: dochodzi do polimeryzacji NTP (rybonukleozydo-5'-trifosforany) na matrycy DNA według kolejności nukleotydów wyznaczonych przez matrycowy DNA lub jego fragmenty i w efekcie tej reakcji uzyskujemy polimer składający się z n cząsteczek rybonukleozydomonofosforanów i uwalnia nam się w tej reakcji n cząsteczek pirofosforanu. Niebagatelna rolę odgrywa DNA które wyznacza kolejność nukleotydów w polirybonukleotydzie. DNA jako matryca wyznacza kolejność nukleotydów w polirybonukleotydzie. A dzieje się to dzięki komplementarności zasad czyli tworzenia komplementarnych par przez adeninę i uracyl oraz guaninę i cytozynę, a zatem odpowiednie nukleotydy matrycy tworzą pary komplementarne z nowotworzącym się RNA. Wiązania wodorowe powstają między odpowiednimi zasadami w łańcuchu deoksyrybonukleotydowym czyli matrycą a nowym kwasem polirybonukleotydowym czyli nowosyntetyzowanym transkryptem.
Różnice między DNA i RNA
- cukier: w DNA 2'deoksyryboza w RNA ryboza
- DNA dwie komplementarne nici tworzące α-heliks, a w RNA mamy zasadniczo jedna nić która w pewnych warunkach może tworzyć struktury drugorzędowe.
- w DNA występuje tymina a w RNA zamiast tyminy występuje uracyl. Te wiązania między adeniną w DNA matrycowym a uracylem w transkrypcie nowosyntetyzowanym są tworzone.
Jeśli chodzi o przebieg procesu transkrypcji to wyróżniamy 3 etapy:
Pierwszy etap to inicjacja
Jest to reakcja złożona enzymatycznie. W tym etapie następuje synteza pierwszego wiązania fosfodiestrowego w nowym łańcuchu RNA. W czasie inicjacji określone sekwencje nukleotydów matrycy i polimeraza RNA tworzą kompleks preinicjacyjny. Kompleks dwuskładnikowy składający się z enzymu i matrycy do którego dołącza się cząsteczka rybonukleozydo-5'-trifosforanu zwykle jest to ATP lub GTP i w pierwszym rybonukleozydo-5'-trifosforanem jest zazwyczaj adenozynotrifosforan lub guanozyno trójfosforan. Przyłączenie tego pierwszego rybonukleozydo-5'-trójfosforanu następuje w taki sposób iż grupa -OH przy węglu 3' rybozy jest łatwa dla estryfikacji z grupą α-fosforanową kolejnego rybonukleozydo-5'-trifosforanu. Przyłączenie tego pierwszego rybonukleozydo-5'-trifosforanu zachodzi w taki sposób ze grupa -OH przy węglu 3' rybozy ulega w łatwy sposób estryfikacji z grupa α-fosforanową kolejnego rybonukleozydo-5'-trifosforanu. W tej reakcji pozostałe grupy fosforanowe czyli grupa β, grupa ¥ (gamma) ulegają odłączeniu jako wymieniony tutaj pirofosforan. Wiązanie fosfodiestrowe jest wytworzone przez grupę -OH przy węglu 3' rybozy i grupę α-fosforanową przy węglu 5' rybozy kolejnego nukleotydu i w efekcie tej reakcji powstaje wspomniany wcześniej pierwszy dwunukleotyd. Jest on ściśle połączony z kompleksem preinicjacyjnym. Po połączeniu tego dwunukleotydu z kompleksem preinicjacyjnym powstaje kompleks inicjacyjny w skład którego wchodzi polimeraza RNA, matryca i pierwszy dwunukleotyd. Możemy powiedzieć iż ten pierwszy dwunukleotyd jest zaczątkiem i pierwszym etapem procesu transkrypcji. W kolejnej fazie grupa -OH przy węglu 3' rybozy może przyłączyć kolejne nukleotydy oczywiście według kolejności determinowanej przez matrycowy łańcuch DNA. Schematycznie te kilka etapów które przebiegają w pierwszym stadium transkrypcji, czyli inicjacji przedstawia

(…)

… klasy polimeraz jądrowych. Oznaczamy je kolejnymi cyframi rzymskimi.
Polimeraza I występuje w jąderku, polimeraza II i III w nukleoplazmie. Te trzy najważniejsze polimerazy eukariotyczne różnią się przede wszystkim różnymi produktami transkrypcji, które powstają z ich udziałem. Przy udziale polimerazy I powstaje prekursorowy rRNA (pre rRNA). Przy udziale polimerazy II powstaje pre mRNA - prekursorowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz