Tworzywa polimerowe- opracowane zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

4. ROZTWORY POLIMERÓW
Zakres stężeń:
a). odległości pomiędzy środkami masy kłębków większe niż średnice kłębków
b). odległości porównywalne
c). pojawia się sieć splątana
Roztwór rozcieńczony Roztwór „półrozcieńczony” Roztwór stężony
Brak oddziaływania (nałożenie niektórych łańcuchy tworzą
Między kłębkami kłębków) się splątane
W rozcieńczonych roztworach makrocząsteczek: oddziaływanie z rozpuszczalnikiem (entalpia) i entropia mieszania znoszą się w określonych warunkach.
- ΔG = 0 (gdyby przenieść makrocząsteczkę z próżni do rozpuszczalnika w którym nie ma oddziaływań z makrocząsteczką)
- Temperatura Θ: efekty entalpii i entropii znoszą się (entalpia i entropia ujemna): makrocząsteczka przyjmuje rozmiary (konformacje) niezakłócone, zależne wyłącznie od budowy wewnętrznej
Właściwości polimerów w stężonych roztworach i w stanie stałym są uwarunkowane nie tylko właściwościami samej makrocząsteczki (giętka-sztywna), ale również oddziaływaniami pomiędzy makrocząsteczkami.
- siły van der Walssa /
/ - kohezja molekularna
- siły dyspersyjne /
5. TERMODYNAMICZNA KLASYFIKACJA ROZTWORÓW Rozpuszczanie związane jest ze zmiana termodynamicznych zmiennych stanu G=H-TS G0 - brak rozpuszczalności Przy rozpuszczalności s jest zawsze 0 Rodzaje roztworów: *roztwór idealny *roztwór atemiczny *roztwór regularny *roztwór nieregularny 6. STEREOIZOMETRIA POLIMERÓW WINYLOWYCH Stereoizomerami nazywamy cząsteczki o tym samym składzie chem. różniące się tylko sposobem rozmieszczenia atomów w przestrzeni Właściwości fizykochemiczne polimerów stereoregularnych wyraźnie różnią się między sobą, np. ataktyczny PS jest amorficzny, a izotaktyczny PS jest częściowo krystaliczny 7. STRUKTURY TOPOLOGICZNE MAKROCZĄSTECZEK, KONFIGURACJA ŁAŃCUCHA POLIMEROWEGO Topologia to czynnik decydujący o wielkości kłębka. Struktura topologiczna dotyczy sposobu połączenia poszczególnych jednostek, a nie ich rozmieszczenia w przestrzeni. Budowa topologiczna wpływa na kształty (konformację) izolowanych makrocząsteczek oraz ich właściwości. Struktury płaskie i przestrzenne: Konfiguracją cząsteczki nazywamy rozmieszczenie atomów w przestrzeni, charakterystyczne dla określonego izomeru. Nie może ono być zmienione przez rotację wewnętrzną wokół wiązań pojedynczych. Może ulec zmianie jedynie przez rozerwanie wiązań istniejących i utworzenie nowych. Przykładami konfiguracji mogą być :

(…)

… niż odległość końców łańcucha.
Średni kwadrat odległości końców łańcucha h - średnia odległość końców łańcucha, związana z giętkością łańcucha
16. OSMOMETRIA W WYZNACZANIU CIĘŻARU CZĄSTECZKOWEGO POLIMERÓW, DRUGI WSPÓŁCZYNNIK WIRIALNY.
Z pomiarów osmometrycznych można uzyskać drugi współczynnik wirialny.
Zasada metody osmometrycznej jest pomiar różnicy ciśnień hydrostatycznych między dwoma częściami układu - roztworem polimeru i rozpuszczalnikiem - oddzielonymi od siebie błoną półprzepuszczalną. Na skutek zjawiska osmozy rozpuszczalnik przenika przez błonę do roztworu, podwyższając poziom cieczy, aż do wytworzenia ciśnienia hydrostatycznego równoważącego ciśnienie osmotyczne ∏=hdg h - wysokość słupa cieczy
d - gęstość cieczy
g - przyspieszenie ziemskie
Obliczenie masy cząstkowej oraz dokonuje się w oparciu…
… (porównanie analizowanego widma z widmem znanego związku)
- identyfikacja grup funkcyjnych
Spektroskopia mas - analiza polimerów syntetycznych i naturalnych
Spektroskopia UV/VIS - skład. tworzywa
IR - jakościowa interpretacja widm - identyfikacja polimeru
- ustalenie struktury monocząsteczki
- oznaczenie stopnia krystaliczności
- badanie procesów polimeryzacji, kopolimeryzacji, modyfikacji polimerów, zmian…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz