Opracowanie zagadnień - fizykochemia polimerów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie zagadnień - fizykochemia polimerów - strona 1

Fragment notatki:

POLIMERY
1. Definicja polimerów i czynniki wpływające na ich właściwości.
Polimer - cząsteczka utworzona przez połączenie wiązaniami kowalencyjnymi powtarzających się fragmentów zwanych merami. Związki wielkocząsteczkowe o makrocząsteczkach zbudowanych z powtarzających się elementów struktury, zwanych merami
Makrocząsteczki mają olbrzymie masy cząsteczkowe(do kilku milionów Da)
Właściwości makrocząsteczek zdeterminowane są przez:
- Masę cząsteczkową i jej rozrzut
- Strukturę łańcucha polimerowego
- Łańcuch i grupy boczne
- Krystaliczność
Oligomer - związek chemiczny zawierający w swej cząsteczce neiwiele jednostek konstytucyjnych (merów). Mają taką wielkość, że własności fizyczne oligomeru różnią się zarówno od własności odpowiedniego monomeru jak i polimeru. Przyjęto uważać za oligomery cząsteczki o masie od 1000 do 10000 Da.
2. Stopień polimeryzacji i średni stopień polimeryzacji. Stopień polimeryzacji (DP) - wskazuje ile merów (w tym także początek i koniec łańcucha ) wchodzi w skład makrocząsteczki.
n=DP=M/m M-masa molowa polimeru
m-masa molowa meru
Średni stopień polimeryzacji jest to średnia arytmetyczna ze stopnia polimeryzacji wszystkich łańcuchów o różnych DP.
3. Omówienie stopnia przereagowania dla polimerów w porównaniu ze związkami małocząsteczkowymi. Równanie Carothersa - zależność wiążąca stopień przereagowania grup funkcyjnych pochodzących od monomerów z stopniem polimeryzacji w reakcjach polimeryzacji stopniowej.
Stopień przereagowania grup funkcyjnych dany jest wzorem:
gdzie N0 to liczba grup funkcyjnych na początku reakcji, a N to liczba grup funkcyjnych na koniec reakcji
Z drugiej strony stopień polimeryzacji (I) w reakcji polimeryzacji stopniowej jest równy:
Łącząc oba powyższe równania w jedno W. Carothers otrzymał prostą zależność:
która jest właśnie nazywana równaniem Carothersa.
To proste równanie opisuje zasadniczą cechę procesów polimeryzacji stopniowej, która powoduje trudności w otrzymywaniu polimerów o dużym stopniu polimeryzacji. Na przykład przy 98% przereagowaniu stopień polimeryzacji wynosi raptem 50. Z równania tego wynika też, że aby osiągnąć wysoki stopień polimeryzacji w reakcjach polimeryzacji stopniowej, w których stosuje się dwa monomery, istnieje konieczność bardzo dokładnego, równomolowego dozowania obu monomerów.
4. Definicje mas cząsteczkowych dla polimerów.
Masa cząsteczkowa -

(…)

…, że kształt makrocząsteczek jest ograniczony przez kąty walenyjne wynoszące 110°. Dlatego ilość postaci konformacyjnych nie jest nieskończona.
19. Średnia kwadratowa odległości końców łańcuchów.
Najbardziej prawdopodobnym kształtem makrocząsteczki w roztworze jest statystyczny kłębek o przypadkowym kształcie. Do opisu takiego kłębka wprowadzono pojęcie pierwiastka kwadratowego z kwadratu średniej odległości…
… kolejności: Metale (miedź, stal) <Ceramika (np. SiO2) < Polimery
41. Na co zużywana jest energia termiczna w próbce polimeru.
(???)
- ruchy termiczne
- przemiany fazowe
42. Zależności naprężenia od wydłużenia dla polimerów (porównanie z innymi materiałami)
- stan szklisty, (poniżej Tg) w którym polimer jest twardy i kruchy. Zależność σ=f(ε) ma charakter liniowy do momentu zniszczenia
- stan szklisty…
… degradację polimeru i zużyciu jej w promienistych (luminescencja) lub bezpromienistych (ciepło) procesach fiz.
-zmiatacze wolnych rodników i dezaktywatory wodoronadtlenków, które ogólnie możemy nazwać przeciwutleniaczami (antyoksydantami)- związki zapobiegające lub opóźniające reakcje utleniania polimerów - reagujące z wolnymi rodnikami ( pochodne fenoli, aminy, podstawowe pirydyny)
Lub z grupami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz