Inżynieria materiałów i nauka o materiałach- pytania i odpowiedzi na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inżynieria materiałów i nauka o materiałach- pytania i odpowiedzi na egzamin - strona 1 Inżynieria materiałów i nauka o materiałach- pytania i odpowiedzi na egzamin - strona 2 Inżynieria materiałów i nauka o materiałach- pytania i odpowiedzi na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Zdefiniuj promień bezwładności Promień bezwładności - - średnia odległość nieskończenie małych (w praktyce - orbitalnie wybranych) elementów łańcucha makrocząsteczki od środka jej masy. Jest to pierwiastek kwadratowy średniego kwadratu długości wektorów łączących wspólny środek ciężkości cząsteczki z poszczególnymi elementami jej budowy.
Zdefiniować parametr Flory'ego Huggins'a oraz podać jego relację z parametrem rozpuszczalności
Parametr Flory'ego-Hugginsa Warunkiem koniecznym mieszalności składników jest ujemna wartość entalpii swobodnej mieszania W warunkach mieszalności spełniona jest nierówność (energie wzajemnych oddziaływań makrocząsteczek o jednakowej i różnej budowie chemicznej) Problem mieszalności sprowadza się do obliczenia ,teoria F-H: FU procesie mieszania objętość układu nie ulega zmianie. E - energia wymiany roztwory termiczne E=o, polimer miesza się z małocząsteczkowym rozpuszczalnikiem ułamek obj. n - liczba moli Mieszanina zawierająca dwa monodyspersyjne polimery 1 i 2 objętość molowa meru V - objętość mieszaniny x - stopień polimeryzacji - parametr wzajemnego oddziaływania polimerów, par. F-H przy - jest proporcjonalna do energii oddziaływania wzajemnego polimerów 1 i 2, zależy od parametrów rozpuszczalności - związany jest z gęstością energii kohezji - energii Podać jednostkę rozpuszczalności
Jednostką rozpuszczalnośći jest 1 Hildebrand (H) = 1,8 (cal cm3)0,5 Podać wyrażenie na średni kwadrat odległości łańcucha polimerowego
średnia odległość końców łańcucha, związana z giętkością łańcucha
- mieści się zazwyczaj w przedziale klka -:- kilkadziesiąt nanometrów (10-9-:-10-8m)
Średni kwadrat odległości końców łańcucha N - ilość wiązań w łańcuchu
a- długość wiązania
h - odległość końców łańcucha - wartość średnia
L - długość konturowa
Co można wyznaczyć na podstawie wykresu Zimma?
Wykonując pomiar intensywności laserowego światła rozproszonego pod różnymi kątami w stosunku do kierunku jego padania można wyznaczyć średni rozmiar, a nawet kształt drobin w mieszaninie


(…)

… przez liczbę cząstek w próbce N (sumę wszystkich makrocząsteczek o wszystkich rozmiarach) 2) Wagowo - średnia masa cząsteczkowa(II rzędu)
Suma iloczynów mas Wi makrocząsteczki o masie Mi (Wi=Ni*Mi) i ich masy Mi podzielona przez masę próbki.
3) z - średnia masa cząsteczkowa (III rzędu)
4) Lepkościowo - średnia masa cząsteczkowa
0,5<α<1 zależne od parametrów: polimer - rozpuszczalnik - temperatura Relacja między masami cząsteczkowymi:
Relacja:
Ciężar cząsteczkowy poli(metakrylanu metylu) wynosi 1000.000 g/mol. Jaki jest stopień polimeryzacji tego polimeru?
DM - stopień polimeryzacji
M - ciężar cząsteczkowy polimeru
M0 - ciężar cząsteczkowy monomeru ( M metakrylau = 100g)
Narysować schemat intensywności rozpraszania światła przez punktową izotropową cząstkę, gdy światło jest spolaryzowane horyzontalnie i pionowo do kierunku obserwacji.
Czy i jak mocno różni się ułamek objętości swobodnej dla różnych polimerów w temperaturze zeszklenia?
W Tg (temperaturze zeszklenia) ten ułamek dla większości polimerów jest wielkością stała (Simba i Bayer) i wynosi f=0,113. Odstępstwa od tej reguły dotyczą polimerów, w których możliwe są procesy relaksacyjne poniżej Tg
Od czego zależy konformacja polimerów, co na nią wpływa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz