Lista zagadnień z Fizykochemii polimerów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lista zagadnień z Fizykochemii polimerów  - strona 1 Lista zagadnień z Fizykochemii polimerów  - strona 2

Fragment notatki:

Lista zagadnień z Fizykochemii polimerów na sesję VI 2010
Definicja polimerów i czynniki wpływając e na ich właściwości
Stopień polimeryzacji i średni stopień polimeryzacji
Omówienie stopnia przereagowania dla polimerów (porównanie ze związkami małocząsteczkowymi)
Definicje mas cząsteczkowych dla polimerów
Pojęcie polidyspersyjności
Bezpośrednie metody pomiaru mas molowych polimerów
Pośrednie metody pomiaru mas molowych polimerów
Topologie polimerów
Taktyczność polimerów
Pojęcie fazy
Mezofaza
Polimery semikrystaliczne
Polimery amorficzne
Roztwory polimerów
Warunek termodynamiczny roztwarzania polimerów
Teoria Flory'ego-Hugginsa
Teoria Hildebrandta
Polimery w roztworze - liczba konformacji cząsteczek
Średnia kwadratowa odległości końców łańcucha
Pojęcia równoważnej objętości i równoważnej średniej gęstości
Zole i żele polimerowe
Mechanizmy żelowania polimerów
Hydrożele polimerowe
Polielektrolity
Joneny
Polimery w stanie skondensowanym
Zależność modułu sprężystości od temperatury
Pojecie temp. Kruchości, temp. Zeszklenia, temperatury topnienia
Różnice w ww temp. Dla polimerów amorficznych, elastomerów i semikrystalicznych
Stany fizyczne polimeru amorficznego
Zmiany właściwości fizycznych w Tg i Tm
Wpływ struktury łańcucha na Tg i Tm
Rodzaje oddziaływań międzycząsteczkowych w polimerach i ich wpływ na Tg i Tm
Przykłady polimerów wykazujących poszczególne oddziaływania (wzory strukturalne)
Wpływ historii termicznej próbki na Tg i Tm
Wpływ historii obróbki polimeru na Tg i Tm
Orientowanie łańcuchów polimerowych
Właściwości termiczne polimerów (odporność na temperaturę)
Przewodnictwo cieplne
Ciepło właściwe
Na co zużywana jest energia termiczna w próbce polimeru
Zależność naprężenia od wydłużenia dla polimerów (porównanie z innymi materiałami)
Co dzieje się z łańcuchami polimerowymi podczas wydłużania próbki
Wpływ szybkości odkształcania próbki na jej zachowanie Mieszaniny polimerów - mieszaniny współmieszalne
Sposoby uzyskiwania mieszanin polimerowych
Stopy polimerowe
Oddziaływania na granicy faz - kompatybilizatory
Degradacja, destrukcja, depolimeryzacja Wpływ czynników zewnętrznych na stabilność polimerów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz