Fizykochemia polimerów

note /search

Połącznienie polimerów usieciowanych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 833
Wyświetleń: 3759

Fizykochemia polimerów Sem. 2012/2013 letni Ćw. nr 8 Temat: Pęcznienie polimerów usieciowanych Imię i nazwisko: Numer indeksu: Data wykonania ćwiczenia: 23.V.2013 Prowadzący: mgr inż Małgorzata Kica 1. Cel ćwiczenia Celem eksperymentu jest wyznaczenie chłonności kopolimeru styrenu i diwinylob...

Fizykochemia polimerów - wstęp

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1799

Fizykochemia polimerów Sem. 2012/2013 letni Ćw. nr 1 Temat: Piknometria Imię i nazwisko: Numer indeksu: Data wykonania ćwiczenia: 7.III.2013 Prowadzący: dr inż. Anna Jakubiak-Marcinkowska 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie gęstości polipropylenu metodą piknometryczną. Jest to m...

Przenikalność związków przez polimery - opracowanie zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2555

Fizykochemia polimerów Sem. 2012/2013 letni Ćw. nr 4 Temat: Przenikalność związków przez polimery Imię i nazwisko: Numer indeksu: Data wykonania ćwiczenia: 14.III.2013 Prowadzący: mgr inż. Małgorzata Kica 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z mechanizmem rozpuszczania makrocz...

Stopień krystaliczności polietylenu, metoda spektroskopii - opracowani...

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 735
Wyświetleń: 4501

Fizykochemia polimerów Sem. 2012/2013 letni Ćw. nr 3 Temat: Stopień krystaliczności polietylenu - metoda spektroskopii IR Imię i nazwisko: Numer indeksu: Data wykonania ćwiczenia: 21.V.2013 Prowadzący: mgr inż. Małgorzata Kica 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie stopnia krystali...

Chemia fizyczna polimerów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1666

Stefan Połowiński CHEMIA FIZYCZNA POLIMERÓW Spis treści Przedmowa 1.Wstęp 2. Charakterystyka fizykochemiczna makrocząsteczek 2.1 Pojęcia podstawowe 2.2 Konfiguracje makroczasteczki 2.3 Rozmiary i kształt makrocząsteczki 2.4 Roztwory polimerów 2.5 Polidyspersja polimerów 2.6 Uśrednienie m...

Fizykochemia polimerów

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 3220

Fizykochemia polimerów Sem. 2012/2013 letni Ćw. nr 10 Temat: Średni ciężar cząsteczkowy poliamidu 6 Imię i nazwisko: Numer indeksu: Data wykonania ćwiczenia: 21.III.2013 Prowadzący: dr Anna Jakubiak-Marcinkowska 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami oznaczania średni...

Średni lepkościowy ciężar cząsteczkowy polimerów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 4221

Fizykochemia polimerów Sem. 2012/2013 letni Ćw. nr 2 Temat: Średni lepkościowy ciężar cząsteczkowy polimerów Imię i nazwisko: Numer indeksu: Data wykonania ćwiczenia: 28.II.2013 Prowadzący: dr inż. Anna Jakubiak-Marcinkowska 1. Cel ćwiczenia Celem doświadczenia jest wyznaczenie średniej lepko...

Hydrożele

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 3920

Fizykochemia polimerów Sem. 2012/2013 letni Ćw. nr 1 Temat: Hydrożele Imię i nazwisko: Numer indeksu: Data wykonania ćwiczenia: 7.III.2013 Prowadzący: dr inż. Anna Jakubiak-Marcinkowska 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i właściwościami hydrożeli, oraz określenie z...

Lista zagadnień z Fizykochemii polimerów

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 959

Lista zagadnień z Fizykochemii polimerów na sesję VI 2010 Definicja polimerów i czynniki wpływając e na ich właściwości Stopień polimeryzacji i średni stopień polimeryzacji Omówienie stopnia przereagowania dla polimerów (porównanie ze związkami małocząsteczkowymi) Definicje mas cząsteczkowych dl...

Opracowanie zagadnień - fizykochemia polimerów

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2121

POLIMERY 1. Definicja polimerów i czynniki wpływające na ich właściwości. Polimer - cząsteczka utworzona przez połączenie wiązaniami kowalencyjnymi powtarzających się fragmentów zwanych merami. Związki wielkocząsteczkowe o makrocząsteczkach zbudowanych z powtarzających się elementów struktury, zwa...