Fizykochemia polimerów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 959
Wyświetleń: 2478
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizykochemia polimerów - strona 1 Fizykochemia polimerów - strona 2

Fragment notatki:

Fizykochemia polimerów
Sem. 2012/2013 letni
Ćw. nr 10
Temat: Średni ciężar cząsteczkowy poliamidu 6
Imię i nazwisko: Numer indeksu: Data wykonania ćwiczenia: 21.III.2013
Prowadzący: dr Anna Jakubiak-Marcinkowska
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami oznaczania średnich ciężarów cząsteczkowych liczbowych, wagowych, Z-średnich i lepkościowych oraz zrozumienie znaczenia fizycznego tych parametrów. Właściwym celem eksperymentu jest oznaczenie średniego liczbowego ciężaru cząsteczkowego próbki poliamidu-6 metodą oznaczania grup końcowych.
2. Wzór polimeru
Poliamid 6 3. Właściwości fizykochemiczne
- Poliamid 6 (nylon 6)
Jest to trwały polimer uzyskiwany z polimeryzacji kaprolaktamu. Wykazuje dużą elastyczność i wysoką odporność na rozciąganie. Jest także odporny na zgniatanie i ścieranie. Jest niewrażliwy na działanie wielu substancji, takich jak kwasy i zasady. Absorbuje do 2,4% wody.
Masa cząsteczkowa monomeru: 115.174 g/mol
Źródło - PubChem, ChemBase
4. Wyniki pomiarów
Poniżej przedstawiono graficznie pomiar przewodności w funkcji dodanego titranta.
Roztworu HCl zostało dodane 0,6ml. Następnie dodawano wodorotlenku potas, gdyż z rysowanego na bieżąco wykresu wynikało, że został dodany nadmiar HCl. Następnie dodano 1,2ml KOH, przy czym obserwowano kształty linii wynikających z połączenia punktów pomiarowych. Doszliśmy do wniosku, że po dodaniu 1,2ml r-ru KOH przekroczono punkt równoważnikowy i został dodany nadmiar KOH. V HCl [ml]
Przewodność [µS]
V KOH [ml]
Przewodność [µS]
0
3,80
0,1
18,10
0,1
5,40
0,2
17,30
0,2
6,61
0,3
16,50
0,3
9,54
0,4
15,67
0,4
13,23
0,5
15,75
0,5
15,84
0,6
16,53
0,6
18,48
0,7
17,35


(…)

…] o stężeniu C1 [mol/dm3]zużyta na zmiareczkowanie grup aminowych, V2 objętość zasady [ml] o stężeniu C2 [mol/dm3]zużyta na zmiareczkowanie grup karboksylowych.
6. Wnioski
Otrzymana wartość liczbowego ciężaru cząsteczkowego wynosi 18868[g/mol] i mieści się w dolnym przedziale literaturowych wartości. Podczas procedury rozpuszczania i oznaczania próbki popełniono błąd polegający na przemyciu kolbki zbyt dużą…
… i ścieranie. Jest niewrażliwy na działanie wielu substancji, takich jak kwasy i zasady. Absorbuje do 2,4% wody.
Masa cząsteczkowa monomeru: 115.174 g/mol
Źródło - PubChem, ChemBase
4. Wyniki pomiarów
Poniżej przedstawiono graficznie pomiar przewodności w funkcji dodanego titranta.
Roztworu HCl zostało dodane 0,6ml. Następnie dodawano wodorotlenku potas, gdyż z rysowanego na bieżąco wykresu wynikało…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz