Przenikalność związków przez polimery - opracowanie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2394
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przenikalność związków przez polimery - opracowanie zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

Fizykochemia polimerów
Sem. 2012/2013 letni
Ćw. nr 4
Temat: Przenikalność związków przez polimery
Imię i nazwisko: Numer indeksu: Data wykonania ćwiczenia: 14.III.2013
Prowadzący: mgr inż. Małgorzata Kica
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z mechanizmem rozpuszczania makrocząsteczek oraz wyznaczenie szybkości permeacji par i stałych rozpuszczalności, wykorzystując różne rozpuszczalniki i polimery.
2. Wzór polimeru
Poliamid 6 Polietylen
3. Właściwości fizykochemiczne
- Poliamid 6 (nylon 6)
Jest to trwały polimer uzyskiwany z polimeryzacji kaprolaktamu. Wykazuje dużą elastyczność i wysoką odporność na rozciąganie. Jest także odporny na zgniatanie i ścieranie. Jest niewrażliwy na działanie wielu substancji, takich jak kwasy i zasady. Absorbuje do 2,4% wody.
Masa cząsteczkowa monomeru: 115.174 g/mol
- Polietylen (PET)
Polietylen jest materiałem termoplastycznym, będącym polimerem etylenu. Różni się on znacząco właściwościami fizycznymi w zależności od sposobu wytwarzania. Właściwości mechaniczne zależą głównie od gęstości, stopnia rozgałęzienia i średniej masy cząsteczkowej. Ze względu na gęstość wyróżnia się PET o niskiej, średniej i wysokiej gęstości.
Komercyjnie wykorzystywany polietylen o średniej i wysokiej gęstości posiada temperaturę topnienia w przedziale 120-130oC, PET niskiej gęstości - 105-115oC. Jest wyjątkowo odporny na działanie środków chemicznych. W podwyższonej temperaturze PET niskocząsteczkowy rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych takich jak ksylen i toluen. PET wysokocząsteczkowy jest nierozpuszczalny.
Źródło - PubChem, ChemBase
4. Wyniki pomiarów
czas [min]
Masa próbki [g]
1. Poliamid, metanol
2. PET, metanol
3. PET, cykloheksan
4. PET, chloroform
0
36,5221
35,1069
36,8249
39,6658
10
36,5161
35,1068
36,8136
39,6573
20
36,5089
35,107
36,8041
39,6483
30
36,5037
35,1073
36,7938


(…)

… odczytać szybkość permeacji w g/min. Dzieląc tą wartość przez masę molową rozpuszczalnika, otrzymujemy szybkość permeacji par.
Dla układu poliamid/metanol
Stałą przepuszczalności K liczymy ze wzoru:
, gdzie R to szybkość permeacji par, a A to powierzchnia membrany.
r = 2,0cm
A = *r2 = *22 = 12,57cm2 Dla układu poliamid/metanol:
Pozostałe wyniki:
Układ polietylen/metanol - brak permeacji
Układ polietylen…
… jest uprzywilejowany termodynamicznie. Wokół zarodków rozrastają się lamele lub micele, które następnie tworzą agregaty zwane sferolitami, mające formę kulistą. Sferolity rosną radialnie, ze stałą szybkością od pierwotnego zarodka.
W przypadku powolnej krystalizacji (małej szybkości chłodzenia) formują się sferolity dobrze rozwinięte, złożone z dużych lamel, natomiast gdy krystalizacja zachodzi szybko sferolity…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz