Chemia fizyczna polimerów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia fizyczna polimerów - omówienie  - strona 1 Chemia fizyczna polimerów - omówienie  - strona 2 Chemia fizyczna polimerów - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Stefan Połowiński
CHEMIA FIZYCZNA POLIMERÓW
Spis treści
Przedmowa
1.Wstęp
2. Charakterystyka fizykochemiczna makrocząsteczek
2.1 Pojęcia podstawowe
2.2 Konfiguracje makroczasteczki
2.3 Rozmiary i kształt makrocząsteczki
2.4 Roztwory polimerów
2.5 Polidyspersja polimerów
2.6 Uśrednienie mas cząsteczkowych
2.7 Metody oznaczania masy cząsteczkowej
2.7.1 Oznaczenie masy cząsteczkowej metodą grup końcowych
2.7.2 Metody kriometryczne i ebuliometryczne
2.7.3 Osmometria
2.7.4 Tonometria
2.7.5 Rozpraszanie światła przez roztwory polimerów
2.7.6 Dyfuzja makroczasteczek w roztworach
2.7.7 Metoda sedymentacji
2.7.8 Lepkość roztworów polimerów
2.8 Frakcjonowanie polimerów
2.8.1 Frakcjonowane wytrącanie
2.8.2 Frakcjonowane rozpuszczanie
2.8.3 Metody podziału między dwie fazy ciekłe
2.9 Wyznaczanie funkcji rozkładu z wyników frakcjonowania
2.10 Metody wyznaczania funkcji rozkładu bez wyodrębniania frakcji
2.11 Polimery w stanie skondensowanym
2.11.1 Polimery stopione i temperatura zeszklenia
2.11.2 Mechanizm krystalizacji polimerów
2.11.3 Kinetyka krystalizacji izotermicznej
3. Procesy polireakcyjne
3.1 Wprowadzenie
3.2 Polikondensacja
3.2.1 Mechanizm i kinetyka polikondensacji
3.2.2 Przykłady otrzymywania tworzyw kondensacyjnych
3.2.3 Reakcje towarzyszące procesowi polikondensacji
3.3 Poliaddycja
3.4 Polimeryzacja
3.4.1 Cechy ogólne procesu polimeryzacji
3.4.2 Polimeryzacja rodnikowa
3.4.2.1 Mechanizm polimeryzacji rodnikowej
3.4.2.2 Kinetyka procesu polimeryzacji
3.4.2.3 Praktyczne sposoby prowadzenia polimeryzacji
3.4.3 Polimeryzacja jonowa
3.4.3.1 Cechy szczególne polimeryzacji jonowej
3.4.3.2 Polimeryzacja kationowa
3.4.3.3 Polimeryzacja anionowa
3.4.3.4 Polimeryzacja koordynacyjna
3.5 Kopolimeryzacja
3.5.1 Kopolimeryzacja rodnikowa
3.5.2 Otrzymywanie kopolimerów szczepionych i blokowych
3.6 Procesy degradacji
3.7 Reakcje chemiczne polimerów
4. Polielektrolity
4.1 Wstęp
4.2 Dysocjacja polielektrolitów
4.3 Modele cząsteczki polielektrolitu. Rozmiary i kształt
4.4 Równowaga dializy (Równowaga Donnana)
4.5 Przewodnictwo polielektrolitów
4.6 Wyznaczanie charakterystyk termodynamicznych w poli(kwasie metakrylowym)
5. Kompleksy polimerowe
5.1 Wstęp
5.2 Systematyka kompleksów polimerowych
5.3 Przykłady kompleksów polimerowych
5.4 Mechanizm powstawania kompleksów polimerowych
5.5 Równowaga podczas tworzenia kompleksów polimerowych
5.6 Parametry termodynamiczne kompleksowania
5.7 Oddziaływania kooperatywne
5.8 Zastosowanie polikompleksów
6. Związek między budową chemiczną a właściwościami polimerów
6.1 Definicja ogólne i wprowadzenie
6.2 Objętość molowa
6.2.1 Objętość molowa polimerów amorficznych
6.2.2 Objętość molowa polimerów semikrystalicznych
6.2.3 Objętość Van der Waalsa Vw
6.2.4 Objętość molowa kopolimerów
6.3 Ciepło molowe i ciepło właściwe
6.4 Refrakcja molowa
6.5 Energia kohezji i wielkości pochodne
6.6 Parachora
6.7 Oszacowanie temperatury zeszklenia
6.8 Równowagowa zawartość wody
6.9 Palność
6.10 Wnioski ogólne
PRZEDMOWA
Skrypt jest przeznaczony ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz