Wykład o polimerach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład o polimerach - strona 1

Fragment notatki:

Uwaga do wydania elektronicznego Prezentowane wydanie elektroniczne jest w zasadzie „wierną kopią” książki prof. Łużnego. „Przekład” – ze stanowiącego podstawę wersji „drukowanej” pliku WordPerfecta, do pliku Acrobata, wykorzystujący system LATEX – został wykonany przez studenta Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, p. Norberta Mąkosę (3. rok Informatyki Stosowanej), pod kierun- kiem prodziekana tego Wydziału, dr hab. Andrzeja Lendy. W wersji elektronicznej wprowadzono możliwość „nawigacji” – w obrębie spisu treści oraz pomiędzy wzorami i rysunkami a odnośnikami do nich w tekście. Kliknięcie (lewy klawisz myszki) na numer wzoru (rysunku) przenosi czytelnika do danego wzoru (rysunku); użycie prawego klawisza umożliwia otwarcie danego fragmentu tekstu w nowym oknie. Ewentualne uwagi dotyczące jakości wersji elektronicznej proszę kierować pod adresem mailto:lenda@newton.ftj.agh.edu.pl. BG AGH Spis tre±ci Wprowadzenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. Podstawowe wiadomo±ci o polimerach 4 1.1. Wybrane wiadomo±ci z chemii kwantowej  . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2. Okre±lenie najwa»niejszych poj¦¢ nauki o polimerach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.3. Denicje ±rednich mas cz¡steczkowych i przykªadowe metody pomiarowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2. Klasykacja polimerów i przykªady wa»niejszych polimerów natu- ralnych i syntetycznych 19 2.1. Klasykacja polimerów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.2. Przykªady polimerów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3. Przegl¡d metod syntezy polimerów 27 3.1. Klasykacja reakcji chemicznych prowadz¡cych do syntezy polimerów  27 3.2. Charakterystyka polimeryzacji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.3. Charakterystyka polikondensacji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3.4. Charakterystyka poliaddycji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.5. Przykªady innych metod syntezy polimerów  . . . . . . . . . . . . . . 32 4. Elementy izometrii i stereochemii polimerów 33 4.1. Izometrie konguracyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 4.2. Izometria konformacyjna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 5. Podstawowe wªa±ciwo±ci roztworów polimerów 37 5.1. Znaczenie roztworów polimerowych  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz