Przekrój czynny

Ścinanie belek

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1400

siĊ takĪe przy wymiarowaniu na odkształcalnoĞü Pole przekroju czynnego przy Ğcinaniu AV moĪna...

Średnia droga swobodna

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

całkowitego przekroju czynnego. W czasie t cząsteczka poruszająca się z prędkością v "przemiata" objętość...

Wymiarowanie-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Józef Sawicki
 • Hydraulika
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2646

można określić parametry związane z przekrojem czynnym: szerokość kanału B, pole przekroju czynnego F, obwód...

Licznik scyntylacyjny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1736

rozpadowi lub rozszczepieniu. Przekrój czynny takiej reakcji jest zazwyczaj niewielki...

Promieniowanie gamma

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1351

lub rozszczepieniu. Przekrój czynny takiej reakcji jest zazwyczaj niewielki, może być jednak rezonansowo zwiększony...