Średni lepkościowy ciężar cząsteczkowy polimerów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 3773
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Średni lepkościowy ciężar cząsteczkowy polimerów - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Fizykochemia polimerów
Sem. 2012/2013 letni
Ćw. nr 2
Temat: Średni lepkościowy ciężar cząsteczkowy polimerów
Imię i nazwisko: Numer indeksu: Data wykonania ćwiczenia: 28.II.2013
Prowadzący: dr inż. Anna Jakubiak-Marcinkowska
1. Cel ćwiczenia
Celem doświadczenia jest wyznaczenie średniej lepkościowej masy cząsteczkowej polistyrenu poprzez określenie jego granicznej liczby lepkościowej. Liczbę tą uzyskujemy poprzez wiskozymetryczny pomiar lepkości szeregu roztworów polimeru oraz rozpuszczalnika.
Ponadto, celem ćwiczenia było zaponanie się z właściwościami użytego polimeru - polistyrenu, a także zdobycie wiedzy na temat średnich ciężarów cząsteczkowych i polidyspersji polimerów.
2.Wzór polimeru
Polistyren
3. Właściwości fizykochemiczne polistyrenu
Gęstość - 1,03 - 1,06 g/cm3 Tg - 100oC
Tdeg ­- 300oC
Ciepło właściwe - 1250J/Kg*K
Absorbcja wody - 0,03 - 0,10%
Bezbarwny, słabo przezroczysty Twardy, kruchy
Polistyren jest chemicznie obojętny, nie reaguje z większością substancji. Jedynie stężone kwasy - octowy, siarkowy i azotowy powodują jego rozkład. Rozpuszcza się w niektórych ozpuszczalnikach organicznych, np. w acetonie, jak również w siarczku węgla(IV), pirydynie, wielu estrach, ketonach, węglowodorach aromatycznych i chlorowanych.
Jest bardzo palny, płonie żółtym płomieniem.
4. Wyniki pomiarów
Do pomiarów użyto roztworów o stężeniach: 0,2008; 0,4005; 0,6019; 0,8006 [g/100cm3], oraz czystego rozpuszczalnika (toluen).
Otrzymano następujące wyniki:
Stężenie [g/cm3]
0,000 (chloroform)
0,2008
0,4005
0,6019
0,8006
Czass przepływu [s],
69,01
81,13
94,70
110,22
126,37
69,00
81,12
94,69
110,66
126,35
69,00
81,13
94,68
110,15
126,36
Średnia
69,00
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz