Technologia chemiczna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologia chemiczna - wykład - strona 1 Technologia chemiczna - wykład - strona 2 Technologia chemiczna - wykład - strona 3

Fragment notatki:

    1 Technologia chemiczna organiczna zajmuje się wytwarzaniem produktów związanych z  codziennością:  tworzyw sztucznych, kosmetyków, barwników, detergentów. Głównie przetwarza  się surowce kopalne oraz surowce naturalne (odnawialne).  W technologii chemicznej organicznej można wyodrębnić cztery zasadnicze kierunki przetwarzania  surowców:  - fizyko-chemiczny przerób surowców naturalnych: są to proste operacje fizyczne, którym poddaje  się rozmaite surowce naturalne np.: destylacja ropy, sucha destylacja węgla (otrzymujemy  produkty: gazowe, ciekłe i stałe (koks)), ekstrakcja cukru z buraków cukrowych.  - ciężka (wielka synteza organiczna): wytwarzanie niewielkiej liczby produktów ale na ogromną  skalę, miliony ton rocznie (etylen, metan, butadien). Produkty powstają w wyniku jednej lub dwóch  reakcji.  - lekka synteza organiczna: procesy prowadzone w skali średnio lub małotonażowej ale obejmujące  szeroki asortyment produktów o wysokim stopniu przetworzenia. Produkty powstają w wyniku  kilku lub kilkunastu operacji. W ten sposób powstają produkty o złożonej budowie (barwniki,  farmaceutyki (jeszcze nie lekarstwo).  - fizyczna obróbka produktów i półproduktów chemicznych w celu nadania im właściwości  finalnych produktów użytkowych np.: środki kosmetyczne, środki piorące, leki, tworzywa sztuczne.  Współczesny przemysł technologii organicznej bazuje na ropie naftowej. W USA i EWG (dwie  strefy) udział ropy naftowej w surowcach to 96-97[%]. Pierwszą gałęzią przemysłu chemicznego  organicznego są procesy związane z przetwórstwem węgla (w krajach o dużych zasobach węgla:  Niemcy, Anglia), (dawniej związane z przetwórstwem soli i siarki). Do rozwoju tego przemysłu  znacznie przyczyniły się wojny. W czasie I W. Św.  produkowano na skalę przemysłową leki i  barwniki, II W. Św. to produkcja związków organicznych z surowców nieorganicznych. Rozwój  technologii chemicznej organicznej można podzielić na następujące etapy:  - era substytutów: koniec XIX początek XX wieku, powstanie pierwszych metod syntezy związków  organicznych, po raz pierwszy udało się otrzymać niektóre związki naturalne (Woehler: mocznik).  barwniki naturalne - barwniki syntetyczne  leki naturalne - leki syntetyczne  włókna naturalne - włókna syntetyczne  kauczuk naturalny - elastomery  mydło - syntetyczne środki piorące  papier, drewno, metale - tworzywa sztuczne  Syntezy pierwszego barwnika dokonał Perkin (chciał otrzymać chinolinę)  - era „follow-up”: podążanie za zapotrzebowaniem  - era jakości i zastosowań specjalnych: produkty hi-tec, specjalne zastosowania najwyższa jakość.    Ropa naftowa:  jest na razie produktem łatwo dostępnym, jej stan skupienia ułatwia jej transport.  Ropa posiada wyższy stopień uwodornienia niż  węgiel, spala się bez popiołu. Większa część z  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz