Electrical conductivity relaxation in PVOH-LiClO4-Al2O3-recenzja artykułu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Electrical conductivity relaxation in PVOH-LiClO4-Al2O3-recenzja artykułu - strona 1

Fragment notatki:

Rafał Buga 2 stycznia 2011r.
Nr indeksu: 210867
Recenzja artykułu
“Electrical conductivity relaxation in PVOH-LiClO4-Al2O3”
Autorzy: W.A. Castro, V.H. Zapata, R.A. Vargas and B.-E. Mellander
Recenzowany artykuł przedstawia pomiary przewodnictwa elektrycznego stałych elektrolitów polimerowych (SPE) na bazie poli(alkoholu winylowego) (PVOH) i LiClO4, w których rozproszono nanoporowate cząstki Al2O3 o przeciętnej średnicy porów 58Å. Autorzy podkreślili wielkie zainteresowanie środowiska naukowego SPE, a w szczególności wzmocnieniem przewodności spowodowanym zmniejszeniem wielkości wypełniacza nieorganicznego ze skali makro do skali nano. Celem badań było wyjaśnienie mechanizmu tej zależności.
Do pomiarów jako matryca polimerowa został wybrany poli(alkohol winylowy), ponieważ posiada zdolności błonotwórcze, właściwości hydrofilowe oraz możliwość łączenia transportu ładunków z ruchami jego grup hydroksylowych.
Autorzy szczegółowo i dokładnie opisują wytwarzanie membran jednak nie od razu znamy dokładne zawartości składników, musimy wyczytać to w dyskusjach nad wynikami lub z wykresów. Wiemy jedynie, że x, stosunek masy LiClO4 do PVOH, jest z przedziału od 0,02 do 0,3. Podano, że zostało sporządzonych 9 próbek, choć do wykonanych pomiarów potrzeba więcej próbek.
W celu zbadania mechanizmu przewodności struktury użyto spektroskopii impedancyjnej, a do określenia ubytku wody podczas pomiarów analizy termograwimetrycznej (TGA). Niestety pomiary admitancji zostały wykonane w wąskim przedziale temperatur od 349 do 369 K. Autorzy opisują wyniki oraz zamieszczają je na wykresach, lecz nie komentują z jakich pomiarów je otrzymali. Wykresy pozostawiają wiele do życzenia. Należy zwrócić uwagę na złe opisy wykresów, nie podpisanie wszystkich skali oraz problemy w ich zrozumieniu. Wyniki przedstawione na wykresach sugerowały by, że temperatura została specjalnie dobrana tak, aby pokazać słuszność zakładanych hipotez - na każdym wykresie występuje inny przedział temperaturowy.
Autorzy przyjmują, że do opisania przewodności lepiej pasuje model VTF i wysuwają na tej podstawie wniosek, że mechanizm przenoszenia ładunku bazujący na migracji jonów dzięki segmentowym ruchom polimeru jest odpowiedzialny za przewodnictwo w polimerowych elektrolitach PVOH/LiClO4.
Z przeprowadzonych pomiarów autorzy stwierdzają, że stosunek mas x dla którego występuje najwyższa wartość przewodności (w przedziale temperatur 378 - 433K) wynosi 0,25. Następnie z kolejnych pomiarów stwierdzają, że zawartość 5%wg. Al2O3 w próbce wpływa najlepiej na zwiększenie przewodności w stosunku do próbek o innych zawartościach Al2O3.
Podsumowując artykuł na pierwszy rzut oka wydaje się być bez zastrzeżeń jednak jeśli przyjrzymy się mu bliżej, możemy dostrzec pewne niedociągnięcia i nadinterpretacje. Z wysuwaniem poważnych teorii opierających się na tym, artykule poczekajmy na doniesienia z innych źródeł.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz