Conductivity study of gelatin-based polimer electrolite-recenzja artykułu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Conductivity study of gelatin-based polimer electrolite-recenzja artykułu - strona 1 Conductivity study of gelatin-based polimer electrolite-recenzja artykułu - strona 2

Fragment notatki:

Marta Gdula Recenzja artykułu
Conductivity study of gelatin-based polimer electrolite
Artykuł, który chciałam państwu zrecenzować dotyczy badań nad przewodnictwem stałych elektrolitów polimerowych na bazie żelatyny. Został ona napisany przez Diogo F. Vieira, Cesara O. Avellaneda i Agnieszkę Pawlicką. We wstępie autorzy zwracają uwagę na niezwykłą popularność naturalnych polimerów w przyrodzie, a co za tym idzie ich niską cenę i biodegradowalność. Pokazują nam szereg możliwości zastosowania tych substancji na takich polach jak urządzenia elektrochromowe czy stałe elektrolity polimerowe w bateriach litowo-jonowych. Podkreślają również zalety stałych polimerów przewodzących, które sprawiają, że są one bardziej pożądane od ciekłych elektrolitów. Autorzy niestety nie zaznaczyli, co chcą tym artykułem udowodnić. Poddali materiał szeregowi badań podając ich wyniki, ale nie wyciągając z nich żadnych wniosków.
W pierwszej kolejności zbadano zależność przewodnictwa jonowego elektrolitu w funkcji stężenia dodanego kwasu octowego. Dzięki otrzymanym wynikom przygotowano do dalszych badań próbki z dodatkiem odpowiedniego stężenia kwasu octowego. Po czym próbki poddano szeregowi badań:
Spektroskopii impedancyjnej Zależności przewodności od temperatury
Zależności przewodnictwa i Energii aktywacji w funkcji stężenia kwasu octowego
Spektroskopii dielektrycznej
XRD - dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego
Transmitacji
SEM - elektronowy mikroskop skaningowy
AFM - mikroskop sił atomowych
Pewien problem spotykamy już przy przygotowaniu próbek. Autorzy nie informują nas jaka woda została wykorzystana do przygotowania próbek. Nie zbadano jej przewodnictwa, a przynajmniej nie poinformowano o tym czytelnika. Nie podano również stężeń, czystości i pochodzenia użytych substratów. Wyniki badan w artykule nie są ułożone w ciągu logicznym. Przeprowadzone są badania zależności od stężenia kwasu octowego, później badania gdzie te wartości są stałe i ponownie autorzy prezentują nam wyniki badań w funkcji stężenia kwasu. Podobnie jest z wynikami badań spektroskopii impedancyjnej i dielektrycznej. Zależność przenikalności od częstotliwości pola ma duże znaczenie dla badania mechanizmów ruchu ładunków w materiałach, ale jest domeną spektroskopii impedancyjnej. Dlatego zastanawiający jest fakt przeprowadzenia obu tych badań i w dodatku nie przedstawienia tych wyników w artykule obok siebie. W dalszej części artykułu autorzy stwierdzają, iż wykres zależności przewodności od temperatury pokazuje, że można ją określać równaniem Arrhenius`a. Jednak przyjęty do badań zakres temperaturowy jest dosyć wąski i nie ma pewności czy autorzy na wykresie nie pokazują tylko fragmentu krzywej, która w szerszym zakresie temperaturowym może wykazywać inną zależność.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz