Psychologia - odpowiedzi an kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2324
Wyświetleń: 5621
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia - odpowiedzi an kolokwium - strona 1

Fragment notatki:...Odmiana behawioryzmu. Wprowadza pojęcie zmiennych pośredniczących. Nie ogranicza się do opisu związków zachodzących między bodźcami i reakcjami, ale próbuje je wyjaśniać przyjmując istnienie także czynników działających między bodźcami i reakcją...

...U podstaw teorii leży psychologia dziecka. Uważa się, że aby zrozumieć i wytłumaczyć zachowanie i charakter człowieka należy sięgnąć do jego najwcześniejszego dzieciństwa. Według Adlera człowiek od wczesnych lat dzieciństwa przeżywa — z powodu swoich braków — poczucie małej wartości, które kompensuje dążeniem do przewagi i mocy nad innymi. Ta świadomość własnych braków oraz potrzeba kompensacji wpływa na
kształtowanie się jeszcze w dzieciństwie indywidualnego...
                                                                                                                                                                                                    <>                                                                                            <  >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     >                       >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(…)

… 1. Założenia introspekcji
Introspekcja – analiza własnych stanów psychologicznych, myśli, przemyśleń. Poznawanie samego
siebie i nauka obserwacji. Wyróżniamy dwa nurty.

Psychologia elementów (atomistyczna) – poznanie człowieka zawsze tylko częściowe. Od
konkretu do ogółu. Od fragmentu do całości. (Przedstawiciele: Wund, Titchener, Ebigheus.)

Psychologia postaci (całościowa) – Traktowanie…
… metody badawczej

tłumaczenie marzeń sennych

interpretacja pomyłek i przypadkowych zachowań

badanie wolnych skojarzeń
5. Uczniowie Freuda (opisać jednego)

Carl Jung – Szwajcarski psychiatra i psycholog. Był twórcą koncepcji psychoanalizy
analitycznej (będącej częściową krytyką psychoanalizy). Wprowadził pojęcia nieświadomości
zbiorowej, synchroniczności oraz archetypu.

Alfred Adler* – austriacki psychiatra, psycholog i pedagog, twórca psychologii indywidualnej.
U podstaw teorii leży psychologia dziecka. Uważa się, że aby zrozumieć i wytłumaczyć
zachowanie i charakter człowieka należy sięgnąć do jego najwcześniejszego dzieciństwa.
Według Adlera człowiek od wczesnych lat dzieciństwa przeżywa — z powodu swoich
braków — poczucie małej wartości, które kompensuje dążeniem do przewagi i mocy…
… i przyjmowanie krytyki i pochwał

wyrażanie próśb

wyrażanie uczuć

wyrażanie opinii

wystąpienie publiczne

kontakty z autorytetem

naruszanie cudzego terytorium
Psychologia indywidualna, adleryzm – teoria stworzona przez Alfreda Adlera, ucznia Zygmunta
Freuda, po odłączeniu się psychologa od szkoły freudowskiej.
U podstaw teorii leży psychologia dziecka. Uważa się, że aby zrozumieć i wytłumaczyć…
… poza
społeczeństwem.
Wersja alternatywna do powyższej: Twórca tej szkoły odrzucił koncepcję libido. Uważał, że
głównym motorem działania ludzi jest dążenie do mocy jako forma kompensacja kompleksu niższości.
Wspomniany kompleks powstaje we wczesnym dzieciństwie na podłożu poczucia słabości dziecka w
stosunku do dorosłych i do otoczenia. Sposoby kompensacji kompleksu niższości wpływają na
kształtowanie się cech…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz