Rachunkowość - pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3241
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - pytania na egzamin - strona 1

Fragment notatki:

1. Jakie znasz rodzaje układów kosztów w rachunkowości?
2. Z jakich elementów składa się kapitał pracujący?
3. Dźwignia połączona
4. Krótka charakterystyka rezerw - definicja, przykłady, podział i jaka jest istota tworzenia rezerw
5. Scharakteryzować wskaźnik P/E (wskaźnik rentowności)
6. Podstawowa zasada rachunkowości - podwójnego zapisu
7. Konto „Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych” koresponduje kontami… (3)
8. Materiały księguje się
9. Rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne i bierne
10. Jak zobowiązania wpływają na cash flow?
11. Konta kosztów układu rodzajowego
12. Jakie konta powstają w wyniku podziału pionowego kont?
13. Podzielność pozioma kont. Jakie zasady obowiązują?
14. Na jakie konto przenosimy na koniec okresu różnice kursowe z tytułu zobowiązań lub należności?
15. Gdzie się księguje różnice kursowe na koniec okresu? (zasada)
16. Jaka zasada obowiązuje na kontach syntetycznych?
17. Która wartość środków trwałych jest większa - netto czy brutto?
18. Trzy przykłady MSR-ów (numery i nazwy)
19. Próg rentowności a dźwignie - istota
20. Zasada memoriałowa i kasowa - podobieństwa i różnice
21. MSSF2
22. Podaj 3 przykłady różnic przejściowych, na które tworzone są rezerwy na odroczony podatek dochodowy
23. Zaksięguj: firma zapłaciła za zobowiązania wekslem własnym: weksel własny 105, zobowiązanie 100
24. Co to są zmiany stanu zapasów (albo jakie są) i jak się je ustala
25. Amortyzacja - definicja i różnica między umorzeniem
26. Zaksięguj: wynagrodzenia 600
27. Czy krowa może być środkiem trwałym?
28. Co pozwala wykryć błędy?
29. Porównanie rachunku zysków i strat z rachunkiem przepływów pieniężnych
30. Skrót LT
31. Bilans i jego cechy
32. Przepływy pieniężne
33. Podaj przykład księgowania kosztów
34. Na jakim koncie są ustalane odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów?
35. Zaksięguj: amortyzacja środka trwałego wynosi 10% w skali roku, dotychczasowy czasowy termin używania 2 lata, wartość środka trwałego 240000
36. Gdzie księguje się roszczenia sporne?
37. Układ funkcjonalny i rodzajowy kosztów
38. Produkcja pomocnicza - jaki układ kosztów?
39. Rachunek zysków i strat i cash flow - jakimi metodami robimy?
40. Leasing w prawie podatkowym i rachunkowym
41. W którym roku wydano pierwszy MSR?
42. Jakie są problemy przy księgowaniu instrumentów pochodnych?
43. Na jakie konto przeksięgujemy koszty wydziałowe na koniec okresu?
44. Net cash flow
45. Scharakteryzuj dźwignię wysoką
46. Scharakteryzuj wskaźnik aktywności
48. Gdzie księgujemy saldo końcowe konta „Amortyzacja”?

(…)

… i pośrednie
102. Dlaczego suma aktywów=sumie pasywów?
103. Co to jest księgowość?
104. Kryteria zaliczania do środków trwałych (wymienić 3)
105. Jak nazywa się debetowe saldo na koncie „Rozliczenie zakupu materiałów”?
106. Zaksięgować koszt własny sprzedanych wyrobów na koncie „Wynik finansowy” (wg porównawczego i kalkulacyjnego)
107. Naliczono podatek dochodowy od osób prawnych: 600
108. Na jakim koncie…
… zakupu materiałów”?
124. Jaką metodę cash flow stosuje się w Polsce? 125. ROE i interpretacja
126. Jakie warunki musi spełniać środek trwały aby był zaksięgowany?
127. Ceny akcji
128. Do czego zaliczamy sumę bilansową?
130. Gdzie zaksięgujemy sprzedaż towarów?
131. Czym jest dekretacja?
132. Istota wprowadzania ceny ewidencyjnej
133. Lista płac
134. Enron
136. Etyka biznesu
137. Wyroby gotowe a towary…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz