Elementy zapisu na koncie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy zapisu na koncie - strona 1 Elementy zapisu na koncie - strona 2 Elementy zapisu na koncie - strona 3

Fragment notatki:

Elementy zapisu na koncie:
Numer operacji
Data dokonania operacji
Rodzaj i numer dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu
Krótka treść operacji
Oznaczanie kont, których dotyczy operacja
Kwota operacji
Dt Ct
Wn Nazwa i Symbol Ma
Wn (Dt)
Obciażenie konta
Zapisanie w ciężar konta
Księgowanie po stronie Wn
Debetowanie konta
Ma (Ct)
Uznanie konta
Zapisanie na dobro konta
Księgowanie po stronie Ma
Kredytowanie konta
Wn KONTO AKTYWNE Ma Dt Ct
Stan początkowy zwiększenia
Zmniejszenia Stan końcowy
Suma obrotów
Suma obrotów
Wn KONTO PASYWNE Ma Dt Ct
Zmniejszenia Stan końcowy
Stan początkowy zwiększenia Suma obrotów
Suma obrotów
Nazwa konta jest dostosowana do istoty ujmowanych na nim składników lub zjawisk gospodarczych np. środki trwałe , kasa, materiały itp.
W praktyce każde konto jest opatrzone symbolem cyfrowym ułatwiającym jego identyfikację.
Symbol konta wynika z planu kont.
Plan Kont
0 - aktywa trwałe
1 - środki pieniężne , rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe
2 - rozrachunki i roszczenia
3 - materiały i towary
4 - koszty według rodzajów
5 - koszty według typów działalności
6 - produkty i rozliczenia międzyokresowe
7 - przychody i koszty związane z ich osiąganiem
8 - kapitały rezerwy i wynik finansowy
BILANS OTWARCIA - zestawienie aktywów i pasywów na dzień rozpoczęcia działalności
ZAŁOŻENIE KONTA - wpisanie jego nazwy, która określa jego treść ekonomiczną oraz symbolu cyfrowego nadanego w planie kont
OTWARCIE KONTA - zaksięgowanie stanu początkowego z bilansu otwarcia, a jeżeli dany składnik nie występuje w bilansie otwarcia, to zaksięgowanie pierwszej związanej z nim operacji gospodarczej.
STAN POCZĄTKOWY - (saldo początkowe) - kwota przeniesiona z bilansu otwarcia.
OBROTY KONTA - zwiększenia lub zmniejszenia konta zapisane po jednej lub drugiej(stronie konta)
STAN KOŃCOWY - (saldo końcowe) - różnica zapisów na stronach konta
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz