Politechnika Warszawska - strona 133

Relaksacja przewodności elektrycznej w PVOH-LiClO4-Al2O3-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Tadeusz Plichta
 • Modyfikacja i przetwórstwo polimerów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Relaksacja przewodności elektrycznej w PVOH-LiClO4-Al2O3 Mamy raport na pomiary elektryczne przewodnictwo relaksacyjne stałych elektrolitów polimerowych (SPE) na bazie poli (alkoholu winylowego) (PVOH) i LiClO4, w których nanoporowate cząstki Al2O3 przeciętnej średnicy porów 58 A były rozproszone.

Korozja i ochrona przed korozją-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Regina Borkowska
 • Elektrochemia techniczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2163

KOROZJA I OCHRONA PRZED KOROZJĄ Opracowanie: Krystyna Moskwa, Bogusław Mazurkiewicz CZĘŚĆ TEORETYCZNA 1. Rodzaje korozji. Procesy niszczenia metali i stopów, będące wynikiem ich reakcji z otoczeniem (środowiskiem korozyjnym) nazywa się korozją metali. W zależności od środowiska korozyjnego, w...

Elektrochemia- podstawowe pojęcia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Regina Borkowska
 • Elektrochemia techniczna
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2338

http://www.lekcja.eduseek.interklasa.pl/~lekcja03/index.htm POWTÓRKA Z ELEKTROCHEMII Podstawowe pojęcia Zanim sprawdzisz swoje umiejętności i wiadomości z elektrochemii, przypomnij sobie podstawowe pojęcia: • Stopień utlenienia pi...

Kompleksometria-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Iwona Głuch
 • Chemia analityczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1925

Kompleksometria Napisz wszystkie reakcje przebiegające podczas rozdzielania cynku i niklu na anionie i kompleksometrycznego oznaczania cynku. Uwzględnij wskaźnik. Dlaczego podczas kompleksometrycznego oznaczania jonów metali za pomocą EDTA konieczna jest obecność w roztworze buforu? Od czego zale...

Alkacymetria-pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Iwona Głuch
 • Chemia analityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1666

ALKACYMETRIA 1. Jak się ustala miano kwasu solnego. 2. Czym miareczkować amoniak i wobec jakiego wskaźnika. 3. Czym miareczkować mleko. Napisać jakich odczynników użyć i wszystkie równania reakcji. 4. Jakieś zadanie: Mamy próbkę 1g w które...

Potencjometria-pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Iwona Głuch
 • Chemia analityczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1841

POTENCJOMETRIA: Z potencjometrii było 5 pytań: 1. Co to jest czułość i selektywność elektrody jonoselektywnej? 2. Dlaczego i w jaki sposób utrzymujemy siłę jonową roztworu na wysokim poziomie? 3. Narysować krzywą kalibracji dla anionu Cl-. Jak się ją wyznacza? Jak wyznacza się stężenie jonów Cl-? J...

Analiza strąceniowa-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Iwona Głuch
 • Chemia analityczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2233

ANALIZA STRĄCENIOWA -narysować wybrany wykres krzywej miareczkowania i od czego zależy wielkośc spadku Ag+ -porównac obie metody mohra i volharda w tabelce (środowisko reakcji, reakcja z tritranem, reakcja ze wskażnikiem, rodzaj miareczkowania), -miano co to jest i na co się go nastawia -substancja...

Analiza wagowa-pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Iwona Głuch
 • Chemia analityczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1407

ANALIZA WAGOWA 1. Wyjaśnij na czym polega proces starzenia osadu. Czy jest to proces korzystny dla analizy wagowej? Dlaczego? 2. Jakie warunki powinien spełniać osad w analizie wagowej? 3. Czemu w wagowym oznaczaniu fosforanów istotną rolę spełnia ph roztworu? Podać wzór strącanego osadu. 4. Wyjaśn...

Kompleksometria-zagadnienia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Iwona Głuch
 • Chemia analityczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 861

Jonity Charakterystyka jonitów: wielocząsteczkowe polimery organiczne, zawierające czynne chemicznie ugrupowanie jonowe. Wymieniacze kationowe (kationity: -SO3H, -COOH, -OH, wymieniają jony wodorowe na inne kationy w procesie wymiany jonowej, anionity: -N+R3, -NR2, -NHR, -NH2, można stosować w ...