Politechnika Śląska - strona 156

note /search

Podstawy fizyki - wykład 15

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy fizyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

17. Reakcje dynamiczne ło ysk osi obrotu kręt ciała względem bieguna O ω z m B ρB RB z O r r C ρC ρA x RA  Jx [K O ] = − J yx   − J zx  A FC − J xy Jy − J zy − J xz  ω x   K x   − J yz  ω y  =  K y      J z  ω z   K z      r r pochodn...

Podstawy fizyki - wykład 16

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy fizyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

18. Równania Lagrange’a • francuski matematyk, mechanik i astronom pochodzenia włoskiego • współtwórca mechaniki analitycznej i rachunku wariacyjnego • rozległe badania w dziedzinie mechaniki i jej wykorzystania do opisu ruchu pl...

Podstawy fizyki - wykład 17

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy fizyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 301

1. Elementy rachunku wektorowego Zadanie 1 r r r r Dane są wektory: a = −2 3i − 3 j + 2k r r r r b = 3 3i + 2 j − 3k r r r r c = − 3i + j − k r r r r Wyznaczyć wektor d = a + b − c oraz kąty αx, αy, αz jakie tworzy on z osiami układu współrzędnych. Odp.: r r r r d = 2 3i − 2 ...

Podstawy fizyki - wykład 18

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy fizyki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

2. Płaski układ sił zbie nych Zadanie 1/2 Płaska, niewa ka rama obcią ona jest siłą P. Obliczyć reakcje podpór A i C. P A a D α=60° a B C Zadanie 2/2 Jednorodny pręt o długości b i cię arze G podparty przegubowo w punkcie B, opiera się w punkcie A o gładką pionową ścianę. b A Znaj...

Podstawy fizyki - wykład 19

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy fizyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

3. Dowolny płaski układ sił Zadanie 1/3 Wyznaczyć reakcje przegubów A, B, C trójprzegubowej ramy pokazanej na rysunku. P 2P a/2 a/2 a C a A B Zadanie 2/3 Końce jednorodnego pręta AB mogą ślizgać się w płaszczyźnie pionowej po łuku koła o promieniu r. Długość pręta wynosi l, a jego ci...

Wytrzymałość materiałów i konstrukcji - ćwiczenia 1

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 994

Projekt nr. 25-25 Część 1. Belka l = 4.47 m P = 1.735 kN q = P/l kąt α=30o Stopień statycznej wyznaczalności: S = LNS - LRR = 5 - (3+2) = 0 Belka jest statycznie wyznaczalna Obliczanie sił wewnętrznych: Układ symetryczny więc rozpa...

Wytrzymałość materiałów i konstrukcji - ćwiczenia 2

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1253

Belka 1 Określić stopień statycznej niewyznaczalności płaskiej belki ciągłej jak na rysunku. Wyznaczyć siły reakcji podparć i połączeń przegubowych w belce. Dokonać sprawdzenia otrzymanych wyników. Wykorzystując zasadę prac wirtualnych wyznaczyć składowe reakcji w podporze Podać analityczne fun...

Wytrzymałość materiałów i konstrukcji - ćwiczenia 4

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

Kratownica 2 Określić stopień statycznej niewyznaczalności kratownicy jak na rysunku. Wyznaczyć siły reakcji podparć i siły w prętach kratownicy obliczenia wykonać wykorzystując metodę równoważenia węzłów a następnie sprawdzić otrzymane wyniki...

Wytrzymałość materiałów i konstrukcji - ćwiczenia 7

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 490

RAMA 2 Zadanie: Określić stopień statycznej niewyznaczalności ramy płaskiej, jak na rysunku Wyznaczyć siły reakcji podparć i połączeń przegubowych w ramie. Dokonać sprawdzenia otrzymanych wyników Podać analityczne funkcje oraz sporządzić wykresy sił normalnych, sił poprzecznych oraz momentów zgi...

Wytrzymałość materiałów i konstrukcji - ćwiczenia 8

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

Przykładowe zadania egzaminacyjne z przedmiotu Wytrzymałość Materiałów i Mechanika Budowli 1. Określić najbardziej niebezpieczny przekrój oraz największe naprężenia zredukowane pręta kołowego obciążonego zgodnie z zamieszczonym schematem. Średnica pręta wynosi d. 2. Dla figur pokazanych na rysunku...