wytrzymałość materiałów i konstrukcji - ćwiczenia 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wytrzymałość materiałów i konstrukcji - ćwiczenia 2 - strona 1 wytrzymałość materiałów i konstrukcji - ćwiczenia 2 - strona 2 wytrzymałość materiałów i konstrukcji - ćwiczenia 2 - strona 3

Fragment notatki:

Belka 1
Określić stopień statycznej niewyznaczalności płaskiej belki ciągłej jak na rysunku.
Wyznaczyć siły reakcji podparć i połączeń przegubowych w belce. Dokonać sprawdzenia otrzymanych wyników.
Wykorzystując zasadę prac wirtualnych wyznaczyć składowe reakcji w podporze ................
Podać analityczne funkcje oraz sporządzić wykresy sił normalnych, sił poprzecznych i momentów zginających w belce. Dla przekroju o podanym na rysunku kształcie wyznaczyć wartości: - momentów statycznych i położenie środka ciężkości - momentów bezwładności Jx1, Jx2 oraz momentu odśrodkowego Jx1x2 względem założonego układu współrzędnych i względem osi centralnych Wykorzystując graficzną metodę koła Mohra podać interpretację graficzną stanu naprężenia w skrajnym włóknie rozciąganym oraz w osi obojętnej przekroju
Uwzględniając naprężenia normalne od zginania i rozciągania/ściskania znaleźć przekrój najbardziej wytężony. Sporządzić wykresy naprężeń normalnych i stycznych w tym przekroju oraz dobrać jego wymiary zakładając, że ma on być wykonany ze stali. Dane: q = 3 kN/m sinα = ½ l = 2m cosα = √3/2 X1 X2 9ql 3ql2 q α q D A E B C
HA VA VB VC 2l 2l l 2l
a) stopień statycznej niewyznaczalności
S =LNS - LRR = r - ( 3 +p ) = 6 - 6 = 0
LNS - liczba niewiadomych statycznych
( r - liczba składowych reakcji zewnętrznych)
LRR - liczba możliwych do ułożenia liniowo niezależnych równań równowagi (3 równania równowagi(globalnie + p - liczba przegubów jednokrotnych)


(…)

…/3ql VE q 3ql2 II
HE 73/4ql
37/12 ql
I ∑X1 = -9,345ql + HE + √3/2 ۰9ql = 0 HE = 3ql = 18 ∑X2 = -VE + 9/2 ql - 4/3 ql + ½ q۰ 2l = 0 VE = 4 1/6 ql = 4 II Sprawdzenie:
∑X1 = -3ql + 3ql = 0 ∑X2 = 4 1/6 ql - 7 3/4 ql + 3 7/12 ql = 0
∑MA =
Wykresy sił wewnętrznych
α - α β - β Nα = 0 Nβ = -9,345ql = -56,07 kN
Tα = ½ qxαTβ = -½ ۰ 2l + 4/3 ql = -1/3 ql = -2 kN
Tα (0) = 0
Tα (2l) = -ql = -6 kN
Mα = -½ q'xα ۰…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz