podstawy fizyki - wykład 19

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podstawy fizyki -  wykład 19 - strona 1

Fragment notatki:

3. Dowolny płaski układ sił
Zadanie 1/3
Wyznaczyć reakcje przegubów A, B, C trójprzegubowej ramy
pokazanej na rysunku.
P
2P
a/2
a/2
a
C
a
A
B
Zadanie 2/3
Końce jednorodnego pręta AB mogą ślizgać się w płaszczyźnie pionowej po łuku koła o promieniu r. Długość pręta wynosi l, a jego
cię ar G. W odległości a od końca B pręta przyło ona jest siła P
prostopadła do pręta w ka dym jego poło eniu.
Wyznaczyć kąt α, jaki utworzy pręt z poziomem w poło eniu
równowagi.
O
r
A
α
P
a
B
G
l
1
Zadanie 3/3
Do gładkiego cylindra o
cię arze G ustawionego na
poziomej płaszczyźnie
wło ono pręt AB o długości l
i cię arze Q.
B
P
Obliczyć wielkość cię aru P,
jaki nale y zawiesić na
końcu B pręta, aby
spowodować przewrócenie
się układu.
l
h
A
d1
d2
Zadanie 4/3
A
Znaleźć reakcje w przegubach A, B, C
konstrukcji pokazanej na rysunku
obcią onej cię arem G.
2a
D
a
C
E
2a
B
2a
G
2
Zadanie 5/3
Cienki drut o cię arze Q i długości 4a
zagięto pod kątem prostym i zawieszono na
nici jak na rysunku.
a
Obliczyć kąt α w warunkach równowagi.
α
3a
Zadanie 6/3
P
F
Konstrukcja prętowa pokazana
na rysunku obcią ona jest w
punkcie F poziomą siłą P.
Wyznaczyć reakcje we
wszystkich przegubach.
a
B
a
a
a
C
D
E
a
A
3
Zadanie 7/3
Jednorodna prostokątna płyta o cię arze G podparta jest
przegubowo w punkcie A i opiera się w punkcie C o gładką
jednorodną belkę o cię arze Q. Wyznaczyć reakcje podpór A i B
oraz reakcje w punktach C i D, gdy na płytę działa para sił o
momencie M.
M
G
2a
B
2a
a
Q
A
C
a
D
α
4
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz