podstawy fizyki - wykład 18

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podstawy fizyki -  wykład 18 - strona 1

Fragment notatki:

2. Płaski układ sił zbie nych
Zadanie 1/2
Płaska, niewa ka rama obcią ona jest siłą P.
Obliczyć reakcje podpór A i C.
P
A
a
D
α=60°
a
B
C
Zadanie 2/2
Jednorodny pręt o długości b i cię arze G
podparty przegubowo w punkcie B, opiera
się w punkcie A o gładką pionową ścianę.
b
A
Znając wymiar a wyznaczyć reakcje
ściany i podpory na pręt.
B
B
Zadanie 3/2
r
D
G
A
h
C
G
a
Jednorodny gładki cylinder o promieniu
r i cię arze G uło ony jest pomiędzy
pionową ścianą BC i naro em A.
Obliczyć reakcje ściany i naro a na
cylinder. Dany jest wymiar h.
1
Zadanie 4/2
Trójprzegubowa rama obcią ona jest pionową siłą P. Pomijając
cię ar ramy obliczyć reakcje w przegubach A, B, C.
P
a/2
a/2
a
C
a
A
B
Zadanie 5/2
Do punktu K konstrukcji składającej się z 4 części połączonych ze
sobą przegubowo w punktach E, F, G i spoczywającej na podporach
jak pokazano na rysunku przyło ono poziomą siłę P.
Pomijając cię ar własny konstrukcji wyznaczyć reakcje podpór i
przegubów.
K
P
a
a
a
a
F
E
a
a
G
h
A
B
C
D
2
Zadanie 6/2
Dwa jednorodne pręty, ka dy o cię arze G, połączone przegubowo
w punkcie B, podparte są w punktach M i N.
Pomijając tarcie określić reakcje podpór i kąt α w warunkach
równowagi. Dane są wymiary a i b.
B
a
α
M
N
a
b
Zadanie 7/2
Pozioma siła F przyło ona jest w punkcie D do pionowego pręta
konstrukcji pokazanej na rysunku.
Wyznaczyć reakcje w przegubach A, B, C, E, F, G.
a
G
2a
F
3a
a
E
a
F
D
a
A
B
C
3
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz