Zestawienie tematow ze statyki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zestawienie tematow ze statyki - strona 1 Zestawienie tematow ze statyki - strona 2 Zestawienie tematow ze statyki - strona 3

Fragment notatki:


Zestawienie tematów ze statyki ∗   przeznaczonych do ćwiczeń z przedmiotu „Mechanika techniczna” na I roku studiów dziennych   I stopnia na Wydz. Metali NieŜelaznych AGH, na kierunku „InŜynieria materiałowa”,   w roku akademickim 2011/2012    Temat nr 1              1.2.   Więzy zewnętrzne:  A  – podora przesuwna bez tarcia,  D  – podpora nieprzesuwna z przegubem.  1.3. Więzy wewnętrzne:  B  –  połączenie przesuwne z tarciem toczenia,   C   - połączenie przesuwne   z tarciem toczenia.    Temat nr 2            2.2.   Więzy zewnętrzne:  A  – podpora nieprzesuwna z przegubem,  C  - podora przesuwna bez tarcia.  2.3. Więzy wewnętrzne:  B  –  połączenie przesuwne bez tarcia,   D   - połączenie przesuwne bez tarcia.    Temat nr 3                                                              ∗  Autorem tematów (nr 1÷8) jest Marek Płachno, prof. ndzw. AGH. Tematy stanowią przedmiot prawa autorskiego określonego   w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz.83 z późn. zmianami). Autor nie wyraŜa zgody  na inne wykorzystywanie tych tematów niŜ podane w ich przeznaczeniu.    1 .  Wóz oponowy jest przetaczany przez pomost  AD . W analizie statycznej pominąć cięŜar po- mostu oraz opory w łoŜyskach kół wozu.  1.1. Siły czynne obiektu :  Q   – obciąŜenie   wozu,  P  –   siła   potrzebna do  pokonania oporu toczenia.    2. Dźwig stojący na pomoście  AC  podnosi cięŜar  G .  W analizie statycznej pominąć cięŜar pomostu.  2.1. Siły czynne obiektu :  Q   – cięŜar własny dźwigu,  G   – cięŜar podnoszony  przez dźwig.  3. Wspornik z prętów  AB  i  BC  jest obciąŜony siłą pionową  P .  W analizie statycznej pominąć cięŜar prętów.  3.1. Siły czynne obiektu :  P  – obciąŜenie wspornika.  3.2.   Więzy zewnętrzne:   A  – uchwyt z przegubem płaskim,  C  - uchwyt z przegubem płaskim.  3.3. Więzy wewnętrzne:   B  –  połączenie nieprzesuwne przegubowe.    2    Temat nr 4          4.2.   Więzy zewnętrzne:  A  – uchwyt z cięgnem,  C  - podora przesuwna z tarciem.  4.3. Więzy wewnętrzne:  B  –  połączenie przesuwne z tarciem ślizgowym.      Temat nr 5                        Temat nr 6                            4. Blok o cięŜarze  Q  jest przesuwany względem bloku   o cięŜarze  G .  4.1. Siły czynne obiektu

(…)

… AB jest podparty przez wspornik CD.
W analizie statycznej pominąć cięŜar wysięgnika
i cięŜar wspornika.
5.1. Siły czynne obiektu:
P – obciąŜenie wysięgnika.
5.2. Więzy zewnętrzne: A – uchwyt z przegubem
płaskim, C – uchwyt z utwierdzeniem.
5.3. Więzy wewnętrzne: D – połączenie przesuwne
bez tarcia.
Temat nr 6
6. Wysięgnik AB jest podparty przez dźwigar CD.
W analizie statycznej pominąć cięŜar wysięgnika
i cięŜar dźwigara.
6.1. Siły czynne obiektu:
P – obciąŜenie wysięgnika.
6.2. Więzy zewnętrzne: A – uchwyt z przegubem
płaskim, C – uchwyt z przegubem płaskim,
E – podpora przesuwna bez tarcia.
6.3. Więzy wewnętrzne: D – połączenie przesuwne
bez tarcia.
3
Temat nr 7
7. Koło napędowe D1 wciągarki obciąŜone siłami
Q < S jest utrzymywane w bezruchu przez hamulec z bębnem D2 i ramieniem dociskowym
AB…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz