Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - strona 8

Schemat technologiczny produkcji surówki z białej kapusty

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Technologia żywności
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1407

S chemat technologiczny produkcji surówki z białej kapusty 1. PRZYJĘCIE SUROWCÓW biała kapusta jabłka marchew majonez natka pietruszki sok z cytryny 2. PRZECHOWYWANIE SUROWCÓW Warzywa majonez temp. ...

Schemat technologiczny produkcji surówki z marchwii

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Technologia żywności
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1323

S chemat technologiczny produkcji surówki z marchwi 1. PRZYJĘCIE SUROWCÓW Marchew jabłka jogurt sok z cytryny sól, cukier 2. PRZECHOWYWANIE SUROWCÓW Warzywa jogurt przyprawy temp. ...

MODELE POLITYKI PERSONALNEJ

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 133
Wyświetleń: 917

MODELE POLITYKI PERSONALNEJ - koncepcje, podejścia, paradygmaty Model „sita” Zakłada, że dorosły człowiek jest istotą gotową, ukształtowaną co oznacza, że nie może się w istotny sposób zmienić. W związku z tym organizacja powinna starać się za pomocą „sit” wyłonić tylko najlepsze jednostki i je ...

Motywowanie pracowników

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1232

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW MOTYWOWANIE - celowe, świadome ukształtowanie postaw i zachowań pracowników. Jest to jedna z podstawowych funkcji kierowniczych. MOTYWACJA - ogół motywów, które wpływają na podjęcie działania, jego intensywność i kontynuację. Ta motywacja występuje wewnątrz nas. Jest ona n...

Nowe formy zatrudnienia i pracy

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

NOWE FORMY ZATRUDNIENIA I PRACY Rozwój nowych form zatrudnienia i pracy rozumiany jest wieloznacznie, ponieważ praca po nowemu może polegać na odchodzeniu od stałego zatrudnienia i przechodzenia na czas ściśle określony. Następuje odchodzenie od zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu do zatrudnieni...

Oenianie pracowników

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 77
Wyświetleń: 868

OCENIANIE PRACOWNIKÓW OCENIANIE - proces długotrwały, łączy się z obserwacją pracownika w pewnych przedziałach czasu i na podstawie wyznaczonych kryteriów. Ocenianie może również oznaczać wymianę poglądów osób wchodzących w skład zespołu oceniającego. OCENA - wykształcony już sąd o całości zachow...

Tematy do zajęć z prezentacjami

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854

Tematyka zajęć z p rezentacj ami - zarządzanie zasobami ludzkimi II ZDL Pozyskiwanie pracowników do przedsiębiorstwa Charakterystyka rekrutacji Podstawowe dokumenty aplikacyjne (CV, LM) Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej - elementy autoprezentacji Istota, etapy i instrumenty selekcji L...

Rozwój pracowników - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 98
Wyświetleń: 700

W YKŁAD 4: Rozwój pracowników Na indywidualny potencjał pracy składają się: zdolności, zdrowie, wiedza ogólna i zawodowa pracownika, umiejętności praktyczne, poziom rozwoju moralnego oraz motywacja. Natomiast wszyscy zatrudnieni tworzą potencjał pracy (zasoby ludzkie) firmy Rozwój zasobów ludzkic...

Zarządzanie zasobami ludzkimi wykład 7

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

Wykład 7: Kształtowanie stosunków pracy. Derekrutacja pkt. 5 Stosunki pracy (stosunki przemysłowe) - ogół wzajemnych relacji zachodzących między pracodawcami, organizacjami reprezentującymi pracowników a państwem. Związek zawodowy jest organizacja powołaną do reprezentowania i obrony praw oraz in...

Kształtowanie stosunków pracy - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826

Wykład 7: Kształtowanie stosunków pracy. Derekrutacja Stosunki pracy (stosunki przemysłowe) - ogół wzajemnych relacji zachodzących między pracodawcami, organizacjami reprezentującymi pracowników a państwem. Związek zawodowy jest organizacja powołaną do reprezentowania i obrony praw oraz interesów...