nowe formy zatrudnienia i pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
nowe formy zatrudnienia i pracy - strona 1 nowe formy zatrudnienia i pracy - strona 2 nowe formy zatrudnienia i pracy - strona 3

Fragment notatki:


NOWE FORMY ZATRUDNIENIA I PRACY Rozwój nowych form zatrudnienia i pracy rozumiany jest wieloznacznie, ponieważ praca po nowemu może polegać na odchodzeniu od stałego zatrudnienia i przechodzenia na czas ściśle określony. Następuje odchodzenie od zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu do zatrudnienia w częściowym wymiarze czasu. Następuje przeniesienie wykonywanej pracy poza zakład pracy. występuje szeroki rozwój pracy na własny rachunek. Rozwój zatrudnienia opiera się na podstawie kontraktów zawieranych pomiędzy firmami.
Powody, dla których wprowadza się nowe formy: redukcja kosztów pracy i poprawa konkurencyjności firmy
zwiększenie szans zatrudnienia niektórym grupom zawodowym
łagodzenie sytuacji na rynku pracy; polega to na częściowym łączeniu zatrudnienia z częściowym zasiłkiem od bezrobocia
OBOWIĄZUJĄCE FORMY PRACY Praca na czas określony - znana od dawna, ale bardzo szybko rozwija swoje rozmiary. W krajach UE 9,3% ludzi pracuje na czas określony. Sytuacja pracowników zatrudnionych w tej formie jest niekorzystna, bo nie mają oni większości przywilejów z tradycyjnego zatrudnienia. Praca kończy się wraz z upływem okresu, na który umowa została zawarta. Praca w niepełnym wymiarze godzin - jest związana z częściową aktywnością pracowników; ma charakter dobrowolny np. Japonia - 26%, USA - 19%, UE - 15%. Wyróżniamy dwie formy pracy w niepełnym wymiarze godzin: job - sharing : polega na tym, że dwóch lub więcej pracowników dzieli pracę p0między siebie w sposób dobrowolny, obsługuje jedno stanowisko pracy (o tym zapewniają w umowie) a zespół, w którym pracuje dzieli dowolnie wynagrodzenie i inne przywileje przewidziane dla tego stanowiska pracy work - sharing : polega na czasowym ograniczeniu godzin pracy. Dotyczy to grupy pracowników a nie całej załogi. Ograniczamy godziny pracy w celu uniknięcia zwolnień z pracy. chwilowe zatrudnienie - w Polsce nie ma prawnych uregulowań, w UE bardzo rzadko się to stosuje. Ma ono swoje odmiany praktycznej realizacji chwilowego zatrudnienia:
transfer kadry kierowniczej - dokonywany jest za pośrednictwem agencji tymczasowego zatrudnienia. Pracownicy wykonują różne prace a firmy oszczędzają na kosztach, ale odbywa się to kosztem pracownika; pogarsza się jego sytuacja
transfer szeregowych pracowników - jednego lub kilku pracowników przenosi się albo wypożycza Praca na wezwanie, żądanie albo pejdżery - Pracownik ma obowiązek oczekiwać na żądanie pracodawcy i stawić się do pracy. Praca chałupnicza lub nakładcza - pracownik zatrudniony jest na pełnym etacie przez pracodawcę i w swoim domu wykonuje prace Telepraca: oparta na komputerach i telekomunikacji; wykonywana jest na odległość, obejmuje różne formy zajęć. Telepracownicy to osoby, które często wyjeżdżają, porozumiewają się za pomocą komputera, działają w usługach handlowych i oddziałach banku, mają poczucie wolności, swobodę w wyborze dni i godzin pracy. Stwarza to szansę dla niepełnosprawnych i kobietom wychowującym dzieci. Nie ma tu kontaktu z innymi ludźmi. Wadą jest to, że często prowadzi do pracoholizmu, samotności i izolacji. Często pracownicy mogą być pomijani w awansach; zanika udział w kulturze biurowej. Zmniejsza się kontrola nad pracownikiem, ogranicza się osobisty kontakt. Praca ta może prowadzić do nadużyć; inne problemy to awarie sprzętu technicznego.

(…)

… - mogą przybierać formę otwartych drzwi, targów pracy, spotkań profesjonalistów, sympozjów lub konferencji i wystąpień w szkołach itp.
komputerowe poszukiwanie pracowników
wejście bez pukania - stroną aktywną jest osoba poszukująca pracy a nie pracodawca. Pozwala to zatrudnić osoby aktywne, twórczo kreujące własną karierę; dotyczy to stanowisk niższego i średniego szczebla
rekrutacja przez związki zawodowe
za pośrednictwem płatnych agencji doradztwa personalnego - sposób dobry, ale drogi
stowarzyszenia zawodowe - księgowych, sekretarek itp.
łowcy głów (head hunters) - podkupywanie pracowników
Techniki selekcji:
Analiza dokumentów złożonych do pracy - CV, list motywacyjny, list aplikacyjny, świadectwa, dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia lekarskie, świadectwo pracy z poprzedniego miejsca pracy, kwestionariusz…
…. Ocenia się fachowość kandydata, wykształcenie, cechy osobowości, poziom inteligencji, wyrażanie myśli, sytuację rodzinną. Stosuje się pytania otwarte.
wywiad stresujący: dotyczy głównie kandydatów na kierowników i osoby pracujące na stanowiskach stresujących. W czasie jego trwania wytwarza się wysokie napięcie emocjonalne, podczas którego pracownik musi udzielić odpowiedzi na pytania. Sprawdza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz